Grafische technieken

D/A Finaliteit

Deze opleiding laat de leerlingen kennismaken met o.a. typografie, lay-out, digitale beeldbewerking en webdesign.

Grafische technieken als studierichting:

 • is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting;
 • bereidt voor op crossmedia, grafimedia en vele professionele vervolgopleidingen (Doorstroomfinaliteit);
 • bereidt voor om klaar te zijn voor de arbeidsmarkt met doorgroeimogelijkheden (finaliteit: Arbeidsmarkt);
 • is een STEM-richting, waar een constante zoektocht naar interacties tussen basisvorming, grafische technieken en kunstbeschouwing centraal staat.

Wat betekent grafische technieken voor de leerlingen?

 • biedt een brede algemene vorming aan;
 • stimuleert een technisch-wetenschappelijk denken én creatief handelen met aandacht voor de natuur;
 • daagt de leerlingen uit om onderzoekend en experimenterend aan het werk te gaan om alle stappen van het drukproces onder de knie te krijgen;
 • laat de leerlingen kennismaken met typografie, lay-out, beeldbewerking, illustratief werk en reproductiefotografie;
 • leert de leerlingen digitale publicaties realiseren (o.a. webdesign en pdf document);
 • verplicht de leerlingen te denken in functie van ontwerp, vormgeving en zelfstandige realisatie van grafische eindproducten;
 • houdt de leerlingen de vaak abstracte leerinhouden uit de wetenschappelijke wetmatigheden en wiskunde tegen het licht door ze toe te passen in projecten en technische processen;
 • verwacht van de leerlingen de volgende competenties: kennis verwerven , inzicht krijgen in de leerstof en het vermogen hebben om probleemoplossend en creatief te denken.

Lessentabel

Grafische technieken
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 2
MEAV* 1 0
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Grafische technieken
Technologie grafische techn. 4 5
Kunstbeschouwing 1 1
Practicum graf. techn. 10 9
Totaal aantal lesuren 34 34

* Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming