Grafimedia

D/A-Finaliteit

Grafimedia

"Verbind jouw creativiteit met de nieuwste technologieën in grafisch ontwerp."

Grafimedia als studierichting:

  • Is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit (Arbeidsmarkt en Doorstroming).
  • De klemtoon ligt op het esthetische, het aanleren van technieken en het verwerven van technologisch en theoretisch inzicht in product en proces.
  • Bereidt voor op hoger onderwijs (doorstroomfinaliteit).
  • Bereidt voor om klaar te zijn voor de arbeidsmarkt met doorgroeimogelijkheden (finaliteit: Arbeidsmarkt).

Wat betekent grafimedia voor de leerlingen?

  • Motiveert de leerlingen om zich te verdiepen in de wereld van het ontwerpen, lay-outen, vormgeven en realiseren van printmedia.
  • Leert de leerlingen digitale content op te maken en te bewerken voor drukwerk en digitale publicaties.
  • Stimuleert het creatief denken en het aan de slag willen gaan met professionele grafische software bij de leerlingen.
  • Biedt een uitbreiding van wiskunde aan: goniometrie, vectoren en toegepaste ruimtemeetkunde.
  • Laat de leerlingen kennismaken met kunstuitingen en -stromingen uit verleden en heden.
Studieaanbod

Lessentabel

Grafimedia
Algemene vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 2 2
Wiskunde 3 2
Grafimedia (incl. werkplekleren) 18 19
Kunstbeleving 1 1
Fintech 1 1
Digital design technology 7 7
Digital design studio 9 10
Totaal aantal lesuren 34 34