Assistentie

soepbedeling door de leerkrachten.

“Zijn engagement voor de jongeren vertrok niet vanuit een theoretische pedagogische overtuiging, maar vanuit een ontmoeting, een concreet geraakt worden. Don Bosco besefte heel goed dat het die jongeren vooral ontbrak aan volwassenen die naar hen omzagen en hen begeleidden. Hij was ervan overtuigd dat zij in een gunstige omgeving konden openbloeien tot mensen die verantwoordelijkheid opnemen voor zichzelf, anderen en de maatschappij. Vanuit die overtuiging ontwikkelde hij zijn opvoedingspraktijk.”

Vanuit het pedagogisch project van Don Bosco wordt assistentie naar voor geschoven als één van de steunpilaren. Het gaat niet enkel over aanwezigheid van leerkrachten op de speelplaats tijdens de pauzes. Het gaat ook om een grote betrokkenheid van al onze personeelsleden voor de lessen, tijdens de lessen, leswisselingen, pauzes, uitstappen, meerdaagse reizen,...