Tien troeven

Troef 1: voorbereiden op hoger onderwijs

Deelname aan peilingsproeven (Kangoeroe-wedstrijd), studieloopbaanbegeleiding vanaf het eerste jaar, succesvolle deelname aan wedstrijden zoals solar olympics, de technobattle, de SKF-wedstrijd, ontwerpwedstrijden, theoretische opleiding in wetenschap en techniek, infokiosk voor 3e graad “Jouw toekomst, onze zorg!”, gerichte deelname aan de SID-IN beurs, opvragen examenresultaten oud-leerlingen, gastcolleges van hogescholen,...

Troef 2: voorbereiden op de arbeidsmarkt

Vereiste technische bagage aanreiken, eigentijdse infrastructuur van de afdelingen, degelijk uitgerust machinepark, praktijkervaring buiten de afdelingen, sterke klemtoon op persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheid, aanleren solliciteren door recruiters, een heuse jobbeurs op school met meer dan 20 bedrijven, aanbod Se-n-Se bouw en hout, duale opleidingen, innovatieve studierichtingen,...

Troef 3: contacten met de bedrijfswereld

Keuze voor volwaardige stagebedrijven, een waardevolle oud-leerlingenwerking, juryleden uit bedrijven betrekken bij de geïntegreerde proef (GIP) van de laatstejaars, leerrijke bedrijfsbezoeken, samenwerking met toeleveringsbedrijven, systeem van dagstage,...

Troef 4: levenslang leren

Sterke algemene vorming aanbieden, interessante lesvervangende activiteiten aanreiken, les buiten de school, zinvolle meerdaagse reizen organiseren, ruim aanbod van culturele activiteiten,...

Troef 5: contacten met de basisscholen

Overlegmomenten tussen basisonderwijs & secundair onderwijs, organisatie van de technoklas voor het 6de leerjaar van 35 basisscholen, wekelijkse lessen programmeren in de Lego Education Innovation Studio voor leerlingen uit het 5de leerjaar, organisatie van de techniekacademie voor leerlingen uit 5de en 6de leerjaar (10 woensdagnamiddagen van januari tot april), een informatiemomenten voor ouders met kinderen in de basisschool, workshops voor kinderen uit de basisschool op opendeur en infoavond, onze leerlingen onderwijzen kinderen uit basisschool,...

Troef 6: leerlingenbegeleiding

zorg voor het individu en de groep

Investeren in ruim middenkader dat leerlingen van kortbij opvolgt, gestructureerd gebruiksvriendelijk leerlingenvolgsysteem dat toelaat om een overgang naar een volgend leerjaar vlot te laten verlopen, duidelijke afspraken, werken met een digitale agenda, aanwezige personeelsleden tijdens pauzes, organisatie van ontspannende middagactiviteiten, organisatie van middagondersteuning voor allerlei vakken, samenwerking met doventolken, ondersteuners, stad Gent, CLB en externe begeleiders, aanwezigheid in Gent Sint-Pieters 's morgens, aanwezigheid aan de tramhalte (school) , gemachtigde opzichters aan de verkeerslichten (ingang school), aanwezigheid directie aan schoolpoort elke morgen, inleefdagen en teambuilding, ruimte voor een lach en een traan, grote aanspreekbaarheid van alle personeelsleden,...

Troef 7: investeren in ouderparticipatie

Ouders zijn welkom op de eerste schooldag, grote aanspreekbaarheid van de leden van het oudercomité, laagdrempelige samenwerking met directie, middenkader en leerkrachten, vrijdag = vaste correspondentiedag, vrijdag: wekelijks bericht met brieven, nieuwsberichten en weetjes, digitaal schoolplatform smartschool voor leerlingen én ouders, inspraak oudercomité bij projecten, vernieuwingen,… op school, schoolraad met vertegenwoordiging van leerlingen, leerkrachten en externen, oudercontacten, formeel en informeel, infomomenten voor ouders bij studiekeuzes, ouderavonden rond bepaalde thema's, speciaal opgeleid inschrijvingsteam voor infomomenten en inschrijvingen, verzorgd onthaal met permanente aanwezigheid,...

Troef 8: kiezen voor leerlingenparticipatie

Het leerlingenministerie: inspraak door vertegenwoordigers van alle graden, actieve deelname aan organisatie van schoolse activiteiten, verantwoordelijk voor de stille zitzakruimte, acties op het touw zetten voor Rode Neuzen, De Warmste Week, oudere leerlingen getuigen voor jongere leerlingen,..

Troef 9: Don Bosco staat voor hartelijkheid en redelijkheid

Maximale slaagkansen bieden aan leerlingen, groeikansen bieden als individu en als groep, op weg gaan met leerlingen, speciale aandacht voor kansarme leerlingen, begripvolle begeleiding voor leerlingen met leerhindernissen, integratie van dove leerlingen, integratie van anderstalige nieuwkomers,...

Troef 10: geloven in geloof, verdraagzaamheid en respect

Organiseren van bezinningen en vieringen, adventsactie en vastenactie in functie van minderbedeelden, pastorale animatiegroepen per graad, aandacht visualiseren van het Don Bosco project, visualiseren van kerkelijke feestdagen en -periodes,...