Klassenraden

Klassenraden en communicatie met de ouders

Na elke klassenraad is er een oudercontact voorzien om de bevindingen van de klassenraad mee te delen aan de ouders. Ook op het rapport worden vakcommentaren ingevuld, vooral voor de vakken waarvoor er bijgestuurd moet worden.

Portretterende klassenraad

In het begin van het schooljaar: om verkregen informatie door te nemen en kritisch te toetsen.

Begeleidende en remediërende klassenraad

Voor de kerstvakantie en voor paasvakantie kijkt de klassenraad of welke werkpunten de leerling heeft en hoe we die werkpunten kunnen wegwerken.

Oriënterende klassenraad

Op de klassenraad voor de kerstvakantie en vooral op die voor de paasvakantie is er aandacht voor de schoolloopbaan van de leerling in kwestie.

Delibererende klassenraad

Eind juni: op deze klassenraad wordt de vraag gesteld of de leerling het volgend schooljaar aan kan. Indien het antwoord positief is, dan is de leerling geslaagd. Om tot deze uitspraak te komen, baseren we ons op alle elementen die tijdens het schooljaar aan bod kwamen: resultaten van alle vakken, remediëring, verworven vaardigheden, attitudes,...

Remediëring

Na elke klassenraad kan er een remediëringstraject opgestart worden waarbij er engagement gevraagd wordt van een leerling om een tekort weg te werken. Uiteraard engageert de vakleerkracht zich voor de opvolging. Aan de ouders vragen we eveneens een engagement om het traject mee te helpen opvolgen.