Leefomgeving

Optimale slaagkansen krijg je enkel in een leeruitdagende en veilige omgeving waar de mensen het verschil maken. In onze school bouwen we, door dialoog, hartelijkheid, aanwezigheid en redelijkheid aan een gemoedelijke sfeer waar elke leerling en elk personeelslid zich goed voelt. Een hele uitdaging met vallen en opstaan, maar vooral met veel goesting om ervoor te gaan.

Schooldag

Dagindeling

1ste lesuur: 8u.30 - 9u.20
2de lesuur: 9.20u - 10.10u

voormiddagpauze:
10.10u - 10.20u

3de lesuur: 10.20u - 11.10u
4de lesuur: 11.10u - 12.00u

middagpauze:
12.00u - 13.00u

5de lesuur: 13.00u - 13.50u
6de lesuur: 13.50u - 14.40u

namiddagpauze:
14.40u - 14.50u

7de lesuur: 14.50u - 15.40u
8ste lesuur: 15.40u - 16.30u

Middagpauze

Elke middag is er een aanbod van een warme schotel, een snelschotel, een vegetarische schotel en een koude schotel. Er is ook een saladbar. Men kan er eveneens een belegd broodje aankopen.

Breng je een eigen broodmaaltijd mee, dan kan je in de broodjesrefter van jouw graad terecht. Bij mooi weer kan je ook buiten eten, indien dit niet voor extra zwerfvuil zorgt.

Na de maaltijd kan je deelnemen aan middagactiviteiten, naar de middagondersteuning gaan, op de speelplaats blijven bij je vrienden of naar de studie/ICT-lokaal gaan.

Vanaf het 5de jaar mag je om 12.15u de school verlaten om naar het Maaltepark te gaan. Zesdejaars en zevendejaars mogen de school tijdens de middagpauze verlaten op vertoon van hun leerlingenkaart.

Assistentie

“Zijn engagement voor de jongeren vertrok niet vanuit een theoretische pedagogische overtuiging, maar vanuit een ontmoeting, een concreet geraakt worden. Don Bosco besefte heel goed dat het die jongeren vooral ontbrak aan volwassenen die naar hen omzagen en hen begeleidden. Hij was ervan overtuigd dat zij in een gunstige omgeving konden openbloeien tot mensen die verantwoordelijkheid opnemen voor zichzelf, anderen en de maatschappij. Vanuit die overtuiging ontwikkelde hij zijn opvoedingspraktijk.”

Vanuit het pedagogisch project van Don Bosco wordt assistentie naar voor geschoven als één van de steunpilaren. Het gaat niet enkel over aanwezigheid van leerkrachten op de speelplaats tijdens de pauzes. Het gaat ook om een grote betrokkenheid van al onze personeelsleden voor de lessen, tijdens de lessen, leswisselingen, pauzes, uitstappen, meerdaagse reizen,...

Lesvervangende activiteiten

Wat is een lesvervangende activiteit of LVA?

LVA = een activiteit die in de les voorbereid werd en die aansluit bij de geziene leerstof of leerplandoelstellingen. Gaat door binnen of buiten de school en kan meerdere lesuren duren

Onze doelen:

Wanneer ze het leslokaal verlaten en buiten de muren van het klaslokaal op stap gaan met leerkrachten moeten onze leerling leren omgaan met die “verworven” vrijheid. We moeten met hen duidelijke afspraken maken, maar tegelijkertijd stimuleren om zelfstandig te handelen. Deze zelfstandigheid kan in de wisselende situaties, locaties,... reacties veroorzaken, hen noodzaken om beslissingen te nemen waar ze dan ook de verantwoordelijkheid moeten dragen en waarbij ze leren omgaan met eventuele consequenties, zowel positief als negatief.

Een LVA is ook vaak een groepsvormende of “teambuildende” aangelegenheid en niet alleen voor leerlingen. Dit element mag zeker niet onderschat worden. Ook tussen leerlingen en leerkrachten kan de waardering groeien. Als nijverheidstechnische school kiezen we bij een overaanbod van LVA's voor de technisch gerichte LVA of een meerdaagse vakbeurs.

Les buiten de school

Bij een "les buiten de school" wordt een uitstap gepland tijdens de lesuren van een bepaald vak. De les wordt dan gegeven in een bedrijf, in een museum, de stadsbibliotheek, op een werf, in een natuurgebied, een hogeschool, enzovoort. We zijn van mening dat een levensechte omgeving leerlingen nog meer aanspoort tot leren dan een klaslokaal.

Meerdaagse uitstappen

Meerdaagse uitstap = uitstap die door verschillende leerkrachten voorbereid wordt, verschillende vakgebieden inhoudt en waar men streeft naar het realiseren van de vakoverschrijdende eindtermen. Uitstap gaat buiten de school door.

Pastorale activiteiten

De pastoraal in onze school wordt gedragen en bezield door de drie graden die elk hun eigen werking uitbouwen. Elke graad brengt rond zijn pastoraal verantwoordelijke en de graadcoördinator een groep mensen bijeen, leerkrachten en opvoedend personeel, die de pastorale momenten in een schooljaar met een viering of een activiteit onder de aandacht brengen, met respect voor de eigenheid van de leerlingen, naar leeftijden en capaciteiten. Het is een positieve zaak dat in deze pastorale groepen niet alleen godsdienstleerkrachten werkzaam zijn, maar evenzeer collega’s uit andere vakken en ondersteunend personeel. Naast de groep collega’s die op de vergaderingen aanwezig zijn, kan elke pastorale groep ook rekenen op een aantal collega’s die graag en enthousiast bij één of andere gelegenheid van viering of activiteit een handje toesteken.

Schoolpastoraal is in deze tijd geen gemakkelijke opgave. Het siert de school en de pastorale groepen dat zij blijven zoeken om op een eigentijdse wijze te bouwen aan een school die – in salesiaanse traditie – ook parochie wil zijn voor leerlingen en personeel.