Studie

Visie

De studie is een mogelijkheid die de school aanbiedt om schoolwerk te doen. Als wij dit engagement beloven aan ouders, moeten wij er voor zorgen dat het geen verloren tijd wordt. De studie moet met de nodige strengheid en redelijkheid georganiseerd worden zodat de sfeer ook toelaat dat er gestudeerd kan worden, taken kunnen gemaakt worden,…

Ochtendstudie

Vanaf 08.00u tot 08.25u kunnen onze leerlingen terecht in de studie (studiezaal 1). Naast het herhalen van lessen, afwerken van taken, ... kan er ook gebruik gemaakt worden van de ICT-infrastructuur.

Middagstudie

’s Middags kunnen leerlingen van 12u10 tot 12u50) in datzelfde lokaal (103) terecht om te studeren onder toezicht van een leerkracht.

Avondstudie

De avondstudie gaat op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag door vanaf 15.40u tot 17.30u in de benedenzalen van het internaat.

Inhaalstudie

Dit is een onderdeel van de avondstudie waar taken, opdrachten, lesoverhoringen, tekeningen,... ingehaald worden.

Strafstudie

De strafstudie gaat elke vrijdag vanaf 15.40u tot 17.40u door ( voor leerlingen wiens lesdag stopt om 15u40) of vanaf 16.30u tot 18.30u ( voor leerlingen wiens lesdag stopt om 16u30). De strafstudie is een ordemaatregel die toegepast wordt door iemand van het beleidsteam. Deze studie wordt begeleid door iemand van het beleidsteam (directie, graadcoördinatoren en technisch adviseurs).

Middagondersteuning

Tijdens de middagpauze wordt ook de middagondersteuning georganiseerd. Naast het remediëren door de vakleerkracht willen we tijdens de middagpauze ondersteuning voorzien om maximale (slaag)kansen te bieden aan onze leerlingen. Het gaat meer bepaald over leerlingen met taalachterstand, leerlingen die vanuit een ASO instromen in een 3de, 4de of zelfs 5de jaar, leerlingen met leerhindernissen, leerlingen die thuis niet over ICT-mogelijkheden beschikken, leerlingen die achterstand opliepen door ziekte of leerlingen die vakspecifieke problemen hebben.

affiche middagondersteunining
Affiche met het aanbod van de middagondersteuning.