logo_smartschool

Smartschool is de elektronische leeromgeving die in onze school gebruikt wordt. Leerlingen vinden hier onder meer afspraken per vak, cursusmateriaal, oefeningen, studietips,... Ouders vinden er nuttige info zoals brieven, het schoolreglement, de vakmappen,… Op Smartschool vind je ook de evaluaties. Op elk moment - dag en nacht - kun je de punten raadplegen. Ouders en leerlingen kunnen via Smartschool ook communiceren met directie, leerkrachten of leerlingenbegeleiding. Een berichtje sturen is simpel. Ook de agenda wordt op Smartschool bijgehouden. Niet alleen de leerstof kun je bekijken, maar ook of er taken en toetsen gepland zijn. Tot slot kan je via smartschool digitaal inschrijven voor de oudercontacten. Kortom leren omgaan met smartschool is een must in ons digitaal tijdperk. Via deze link kom je op de startpagina. Download hier een handleiding voor ouders om vlot te kunnen werken op Smartschool.

Leerlingenaccount

In het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen een account waarmee ze kunnen inloggen op smartschool. Om ervoor te zorgen dat ze die account niet vergeten of verliezen, krijgen ze een sticker met de juiste gegevens. Die sticker moeten ze in de planningsagenda kleven, zodat ze die niet verliezen.

Co-account voor de ouders

Op het einde van de eerste lesweek ontvangen de ouders een brief met de gegevens van hun co-account. Op die manier kunnen zij ook inloggen op smartschool en zien zij wat hun zoon of dochter ziet. Enkel de persoonlijke documenten van hun kind zijn omwille van de wet op de privacy niet zichtbaar.