Studierichting Hout (enkel 7de leerjaar)

Een overzicht van de studierichtingen in de vernieuwde 2de graad vind je hier.

Een overzicht van de studierichtingen in de vernieuwde 3de graad vind je hier.

7de Specialisatiejaar Industriële Houtbewerking BSO

De opleiding Houtbewerking biedt afgestudeerden een waardevolle plek op de arbeidsmarkt. Het 7de specialisatiejaar Industriële Houtbewerking stelt je in staat om je diploma secundair onderwijs te behalen. Tijdens dit jaar specialiseren de leerlingen zich in het ontwerpen van keukens, kasten, interieurs en trappen in 3D. Deze projecten worden voornamelijk gerealiseerd met behulp van CNC-machines.

Toekomstmogelijkheden

In dit specialisatiejaar leert de leerling hedendaagse, industrieel gerichte uitvoeringen te analyseren, voor te bereiden en vakkundig te realiseren en af te werken. Er is speciale aandacht voor de technieken, eigenschappen en mogelijkheden van materialen die gebruikt worden in industriële constructies, met een focus op duurzaamheid. De leerling leert ook industriële houtbewerkingsmachines te bedienen en in te stellen, en doet ervaring op met verspanings-, vergarings- en afwerkingstechnieken. Het werken met CAD/CAM-systemen en CNC-machines behoort tot de basisvaardigheden. Werkervaring opdoen via werkplekleren is een integraal onderdeel van de opleiding en vormt een belangrijke component. De leerling leert daarnaast zijn werkomgeving veilig te organiseren en past de reglementeringen toe conform de opleiding.

7de Specialisatiejaar
Industriële houtbewerking BSO
Derde graad
Algemene vakken 7BHB
Godsdienst 2
Frans 2
PAV 4
Wiskunde 2
Lichamelijke opvoeding 2
Technische – Praktische vakken
Industriële houtbewerking 6
PV Industriële houtbewerking 14
Totaal aantal lesuren 32

7de Secundair na secundair (Se-n-Se)

Hout constructie- en planningstechnieken TSO

Tijdens de opleiding leer je houtconstructie- en planningstechnieken te analyseren en toe te passen. Je bereidt het productieproces voor door middel van situatieschetsen, tekenen, en het gebruik van CAD/CAM/CNC/CIM-technologieën. Ook ontwikkel je vaardigheden in het uitlijnen van het realisatieproces met behulp van planningstechnieken die in bedrijven gebruikt worden. De opleiding omvat bedrijfseconomische en bedrijfstechnische aspecten zoals marktonderzoek, financiering, reclame, productie- en verkoopmethoden, bedrijfsbeheer en sociale wetgeving. Werkplekleren, waaronder observatie- en werkstages bij studie- of planningsbureaus binnen bedrijven, is een essentieel onderdeel van de opleiding. Het derde leerjaar van de derde graad in Houtconstructie- en Planningstechnieken legt de nadruk op inzichtelijk en procesmatig werken, met een sterke focus op duurzaam ondernemen. Deze opleiding bereidt je voor op een middenkaderfunctie in een bedrijf, waar je als een ondernemend en innoverend persoon een belangrijke rol speelt in de voorbereiding, begeleiding en verantwoordelijkheid tijdens het productieproces. Om je te versterken in deze functie en het thema van duurzame ontwikkeling, productie- en procestechnologie te benadrukken, wordt er speciale aandacht besteed aan communicatieve en sociale vaardigheden.

Toekomstmogelijkheden

Na het afronden van de Se-n-Se opleiding in Houtconstructie- en Planningstechnieken ontvangt de leerling een certificaat en is hij of zij gekwalificeerd voor functies zoals polyvalent werkvoorbereider, tekenaar, planningstechnicus (verantwoordelijk voor procesontwikkeling, productopvolging, meetstaten en voor- en nacalculaties) in een technisch bureau, ploegbaas, of een technisch-commerciële functie in een houtverwerkings- of toeleveringsbedrijf.

7de TSO Se-n-Se
Hout constructie- en planningstechnieken
Derde graad
Technische – Praktische vakken 7 STH
Constructie- en planningstechnieken 12
Stage 16
Totaal aantal lesuren 28

Duaal leren: Schrijnwerker houtbouw

Wat is duaal leren?

Duaal leren is een leervorm, waarbij een gedeelte van de lessen plaatsvindt op de school en een groot deel op de werkvloer. Naast de algemene vakken die je op school volgt, zorgt de school nog voor 6 uur technische en praktische vorming. De overige 24 uren presteer je in één of meerdere bedrijven die gespecialiseerd zijn in houtbouw. Bedrijven die voor de opleiding in aanmerking komen, worden gescreend en ondertekenen het engagement dat van hen gevraagd wordt. Anders dan bij de stage moeten de bedrijven nu instaan voor het grootste gedeelte van de technische en praktische vorming. Bij stage past men in bedrijven toe wat men op school leerde, bij duale opleidingen moet het bedrijf de leerling kennis en vaardigheden aanleren inherent aan het beroep.

Een trajectbegeleider van de school zorgt voor de nodige communicatie tussen de school en het bedrijf en waakt over het te doorlopen leertraject. Slaag je in dit leerproces, dan bekom je naast het diploma secundair onderwijs ook de beroepskwalificatie "schrijnwerker houtbouw". Als leerling ontvang je maandelijks een leervergoeding van het bedrijf. Je bent dus deels leerling, deels arbeider.

Wat leer je tijdens deze duale richting?

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert:
 • de eigen werkzaamheden voorbereiden en grondstoffen verwerken
 • (houtbewerkings)machines in- en omstellen
 • onderdelen voor houtbouw bewerken, vergaren en isoleren
 • houtbouwelementen lucht- en waterdicht plaatsen, bevestigen en aansluiten aan de grondplaat, aan een bestaand gebouw of aan elkaar
 • de houtbouw afwerken door binnen- en buitenwanden, roosteringen en dakconstructies te vervaardigen en te plaatsen voor houtskeletbouw, paal/balkenbouw, houtstapelbouw of houtbouw met massieve meerlaagse houtplaten aan de hand van een werkopdracht.
Toelatingsvoorwaarden:
 • leerlingen hebben voldaan aan de voltijdse leerplicht;
 • ze zijn arbeidsrijp en arbeidsbereid;
 • ze voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft;
 • ze zijn medisch geschikt bevonden voor de uitoefening van het beroep (eenmalige geschiktheidsverklaring die geldt voor de duur van de opleiding).
Wat kan je worden?
 • Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven:
 • Beroepskwalificatie schrijnwerker houtbouw, niveau 3.
 • Op de arbeidsmarkt kan je terecht in houtbouw, houtskeletbouw, schrijnwerk, meubelmakerij
Duaal leren: schrijnwerker houtbouw.
7de Duaal Schrijnwerker Houtbouw
Algemene vakken
Godsdienst 2
Frans 2
PAV 4
Wiskunde 2
Lichamelijke opvoeding 2
Technische – Praktische vakken
Realisaties schrijnwerker houtbouw 4
Leren op de werkvloer 24
Totaal aantal lesuren 40