Studierichting Hout (enkel 6de en 7de leerjaar)

Een overzicht van de studierichtingen in de vernieuwde 2de graad vind je hier.

Een overzicht van de studierichtingen in de vernieuwde 3de graad vind je hier.

Houttechnieken TSO

Als je houdt van hout, dan gaat je voorkeur zeker uit naar de afdeling Hout. Daar leer je de oeroude grondstof bewerken in een nieuw machinepark met verschillende CNC-gestuurde machines. Je wordt er ingewijd in het hele proces van boomzaadje tot een heuse houten constructie. Je leert er 3D ontwerpen, programmeren en het daarna computergestuurd realiseren. De anatomie van het hout, de diverse houtsoorten, de meest recente technieken en de veelzijdige wereld van interieurtoepassingen in al zijn varianten worden hier vakkundig toegelicht en gedemonstreerd.

Toekomstmogelijkheden na de 3de graad

Door te slagen in de 3de graad tso houttechnieken verwerft de leerling het diploma secundair onderwijs en de startkwalificatie om tewerkgesteld te worden in een hout(gerelateerd)bedrijf waar hij terecht kan op het technisch bureau, als meestergast of projectleider, als verkoper van hout- en/of isolatiematerialen, snijgereedschappen of als werknemer in het productieproces. Verder kan hij zich vervolmaken via vervolgopleidingen: Se-n-Se hout constructie- en planningstechnieken, als professionele bachelor voor bouw, houttechnologie, toegepaste architectuur, interieurvormgeving of lerarenopleiding secundair onderwijs (hout of bouw).

Houttechnieken TSO
Derde graad
Algemene vakken 6THT
Godsdienst 2
Aardrijkskunde/
Natuurwetenschappen
1
Frans 2
Engels 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 2
Wiskunde 2
Technische – Praktische vakken
Onderzoek 3
Organisatie 5
PV Realisaties houttechnieken 10
Ondernemerschap 1
Totaal aantal lesuren 33
Facultatief extra aanbod
Basiscursus chemie 2
Verdieping wiskunde 1
Totaal aantal lesuren 36

Hout BSO

Deze BSO-richting is zeer veelzijdig. Je leert er machinaal en manueel materialen bewerken tot bouwconstructies, daken, deuren, ramen, meubelen en interieurtoepassingen, bij dit alles hebben we steeds de meeste aandacht om met onze constructies te voldoen aan de strenge eisen van passief- en laagenergiebouw. De opleiding in Hout biedt de afgestudeerden een gegeerde plaats op de arbeidsmarkt. Meestal volgen de leerlingen na hun 6de jaar, het 7de specialisatiejaar Industriële houtbewerking, zo kan je het diploma secundair onderwijs behalen. In dit specialisatiejaar ontwerpen de leerlingen keukens, kasten, interieur en trappen in 3D. Deze projecten worden bijna volledig met behulp van CNC-machines gerealiseerd

Toekomstmogelijkheden

De leerling leert hedendaagse volwaardige uitvoeringen van industrieel gerichte uitvoeringen ontleden, opdrachten voorbereiden en oordeelkundig realiseren en afwerken. Hij maakt op een praktische manier kennis met de technieken, de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen waaruit industriële constructies zijn gemaakt met aandacht voor duurzaamheid. Hij leert industriële houtbewerkingsmachines instellen en bedienen. Verspanings-, vergarings- en afwerkingstechnieken maken een belangrijk deel uit van de opleiding. Het kunnen werken met CAD/CAM en CNC zijn basisvaardigheden. De ervaringen op de werkvloer, via een vorm van werkplekleren, sluiten aan bij de opleiding en vormen een belangrijke component. Hij leert zijn werkomgeving veilig organiseren, past reglementeringen toe in overeenstemming met de verkregen opleiding.

Houtbewerking BSO
Derde graad
Algemene vakken 6BHB
Godsdienst 2
Frans 1
PAV 4
Lichamelijke opvoeding 2
Technische – Praktische vakken
TV Houtbewerking 7
PV Houtbewerking 16
Ondernemerschap 1
Totaal aantal lesuren 33
7de Specialisatiejaar
Industriële houtbewerking BSO
Derde graad
Algemene vakken 7BHB
Godsdienst 2
Frans 2
PAV 4
Wiskunde 2
Lichamelijke opvoeding 2
Technische – Praktische vakken
Industriële houtbewerking 6
PV Industriële houtbewerking 14
Totaal aantal lesuren 32

7de Secundair na secundair (Se-n-Se)

Hout constructie- en planningstechnieken TSO

Je leert houtconstructie- en planningstechnieken ontleden en toepassen. Je bereidt het productieproces voor (situatieschetsen, tekenen, CAD/CAM/CNC/CIM…) en lijnt het realisatieproces uit met behulp van planningstechnieken die gebruikt worden in bedrijven. Je wordt geconfronteerd met bedrijfseconomische- en bedrijfstechnische facetten (marktonderzoek, financiering, reclame, productie en verkoopmethoden, bedrijfsbeheer, sociale wetgeving…). Werkplekleren in de vorm van observatie- en werkstages in een studie of planningsbureau in een bedrijf, vormen een belangrijk aspect. Het derde leerjaar van de derde graad Hout constructie- en planningstechnieken is voornamelijk georiënteerd op inzichtelijk procesmatig, en niet in het minst duurzaam ondernemen. Deze opleiding biedt de kans een middenkaderfunctie op te nemen in een bedrijf als een ondernemend, innoverend persoon binnen een voorbereidende, begeleidende en verantwoordelijke functie tijdens het productieproces van een bedrijf. Om je sterker te maken in deze functie en om het thema van duurzame ontwikkeling, productie- en procestechnologie kracht bij te zetten, wordt bijzondere aandacht besteed aan communicatieve en sociale vaardigheden.

Toekomstmogelijkheden

Na het beëindigen van Se-n-Se hout constructie- en planningstechnieken, verwerft de leerling het certificaat van Se-n-Se hout constructie- en planningstechnieken en kan hij terecht als polyvalent werkvoorbereider, tekenaar, planningstechnicus (procesontwikkeling, productopvolging, meetstaten en voor- en nacalculaties opmaken) in een technisch bureau, ploegbaas of als iemand met een technisch-commerciële functie in een houtverwerkings- of toeleveringsbedrijf.

7de TSO Se-n-Se
Hout constructie- en planningstechnieken
Derde graad
Technische – Praktische vakken 7 STH
Constructie- en planningstechnieken 12
Stage 16
Totaal aantal lesuren 28

Duaal leren: Schrijnwerker houtbouw

Wat is duaal leren?

Duaal leren is een leervorm, waarbij een gedeelte van de lessen plaatsvindt op de school en een groot deel op de werkvloer. Naast de algemene vakken die je op school volgt, zorgt de school nog voor 6 uur technische en praktische vorming. De overige 24 uren presteer je in één of meerdere bedrijven die gespecialiseerd zijn in houtbouw. Bedrijven die voor de opleiding in aanmerking komen, worden gescreend en ondertekenen het engagement dat van hen gevraagd wordt. Anders dan bij de stage moeten de bedrijven nu instaan voor het grootste gedeelte van de technische en praktische vorming. Bij stage past men in bedrijven toe wat men op school leerde, bij duale opleidingen moet het bedrijf de leerling kennis en vaardigheden aanleren inherent aan het beroep.

Een trajectbegeleider van de school zorgt voor de nodige communicatie tussen de school en het bedrijf en waakt over het te doorlopen leertraject. Slaag je in dit leerproces, dan bekom je naast het diploma secundair onderwijs ook de beroepskwalificatie "schrijnwerker houtbouw". Als leerling ontvang je maandelijks een leervergoeding van het bedrijf. Je bent dus deels leerling, deels arbeider.

Wat leer je tijdens deze duale richting?

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert:
 • de eigen werkzaamheden voorbereiden en grondstoffen verwerken
 • (houtbewerkings)machines in- en omstellen
 • onderdelen voor houtbouw bewerken, vergaren en isoleren
 • houtbouwelementen lucht- en waterdicht plaatsen, bevestigen en aansluiten aan de grondplaat, aan een bestaand gebouw of aan elkaar
 • de houtbouw afwerken door binnen- en buitenwanden, roosteringen en dakconstructies te vervaardigen en te plaatsen voor houtskeletbouw, paal/balkenbouw, houtstapelbouw of houtbouw met massieve meerlaagse houtplaten aan de hand van een werkopdracht.
Toelatingsvoorwaarden:
 • leerlingen hebben voldaan aan de voltijdse leerplicht;
 • ze zijn arbeidsrijp en arbeidsbereid;
 • ze voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft;
 • ze zijn medisch geschikt bevonden voor de uitoefening van het beroep (eenmalige geschiktheidsverklaring die geldt voor de duur van de opleiding).
Wat kan je worden?
 • Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven:
 • Beroepskwalificatie schrijnwerker houtbouw, niveau 3.
 • Op de arbeidsmarkt kan je terecht in houtbouw, houtskeletbouw, schrijnwerk, meubelmakerij
Duaal leren: schrijnwerker houtbouw.
7de Duaal Schrijnwerker Houtbouw
Algemene vakken
Godsdienst 2
Frans 2
PAV 4
Wiskunde 2
Lichamelijke opvoeding 2
Technische – Praktische vakken
Realisaties schrijnwerker houtbouw 4
Leren op de werkvloer 24
Totaal aantal lesuren 40