Studierichting Elektriciteit (enkel 6de en 7de leerjaar)

Een overzicht van de studierichtingen in de vernieuwde 2de graad vind je hier.

Een overzicht van de studierichtingen in de vernieuwde 3de graad vind je hier.

Elektronica – ICT (EE)

Elektronica – ICT is een overwegend theoretische studierichting die voorbereidt op hoger onderwijs van het niveau "professionele bachelor". Daar dit een technisch-wetenschappelijke en vrij wiskundige richting is, volgde je best in de eerste graad een sterke wiskundige richting, zoals bvb. Industriële Wetenschappen. Kennis, inzicht, ontwerpen en creativiteit in de materie van elektriciteit, elektronica en Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) worden de competenties van deze leerlingen. Projecten en labo’s, waar zoveel mogelijk vanuit het experimentele wordt gewerkt maken van deze studierichting een boeiende opleiding. Speels begin je robotjes te programmeren tot je in staat bent eigen projecten te verzinnen en te realiseren. Eens je instapt in de mogelijkheden van de analoge- en digitale elektronica dan is ‘the sky the limit’. Naast de component elektronica krijg je ook veel mee over industriële installaties, technologieën, automatisering PLC, regeltechniek, CAD schema’s, enz ... In de wereld van elektriciteit-elektronica is deze richting de breedste, meest polyvalente opleiding.

Toekomstmogelijkheden

Je bent opgeleid in een "doorstroom" richting om vervolgstudies aan te vatten in het hoger onderwijs van het niveau professionele bachelor. Voor de meer begaafde en supergemotiveerde leerling is ook het niveau master (ingenieur) haalbaar, al dan niet na de opleiding professionele bachelor. Eventueel kan de leerling zich specialiseren en/of zijn competenties verbreden via een secundair na secundair in de richting: industriële computertechnieken, stuur- en beveiligingstechnieken of regeltechnieken. Blijkt dat verder studeren geen optie is, dan kan je terugvallen op jouw behaalde diploma secundair onderwijs elektriciteit-elektronica en de arbeidsmarkt gaan verkennen

Elektronica ICT
Derde graad TSO Doorstroming
Algemene vakken 6TEE-ICT
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Frans 2
Engels 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 2
Wiskunde 4
Natuurwetenschappen -
Technische – Praktische vakken
Technologie en concept elektriciteit 2
Digitale schakelingen en pogrammering 5
Elektronica 2
Communicatie- netwerktechnieken 4
Elektriciteit en labo(2u) 4
Totaal aantal lesuren 33
Facultatief extra aanbod
Verdieping Chemie 2
Verdieping Wiskunde 1
Totaal aantal lesuren 36

Industriële ICT

Je leert computersystemen en netwerken in industriële toepassingen installeren, in bedrijf stellen en onderhouden. Zowel hardware, software en interfaces tussen computer en toepassing komen aan bod. Je gaat niet alleen kijken hoe de computer werkt maar ook hoe je informatie kan uitwisselen met andere computers en geautomatiseerde productiesystemen. Je leert zelf programma’s schrijven en apparaten aan de PC aansluiten. Je leert de verschillende aspecten van het ontwerp herkennen, interpreteren, toelichten en uitvoeren. Men verwacht een sterke interesse voor de industriële toepassingen van de moderne technologie. Het fijn technische werk vraagt zin voor detail, nauwkeurigheid, orde en structuur.

Industriële ICT
Derde graad TSO
Algemene vakken 6TI-ICT
Godsdienst 2
Aardrijkskunde/
Natuurwetenschappen
1
Frans 2
Engels 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 2
Wiskunde 2
Technische – Praktische vakken
Procescontrole 2
Computer technologie 12
Elektriciteit 2
Elektronica 2
Ondernemerschap 1
Totaal aantal lesuren 33
Facultatief extra aanbod
Basiscursus Chemie 2
Verdieping Wiskunde 1
Totaal aantal lesuren 36

Elektrische installatietechnieken TSO

Een opleiding op maat van de “elektrotechnicus”. Een praktisch- theoretische opleiding met een slogan, “elektriciteit is denken en doen”, Je wordt iemand die later een verantwoordelijkheid kan opnemen, instructies kan geven, een project kan leiden en werken kan plannen. Dit zowel voor residentiële, tertiaire en industriële installaties. Of je wordt een onderhoudstechnieker van machines of machineparken doorspekt met stuur-en aandrijftechnieken. In het 5de leerjaar betreedt je de wereld van de industriële installaties en automatisatie. Het ontwerpen van elektrische installaties, elektrische schema’s tekenen en analyseren, bekabelen, foutenanalyse, programmeren, enz ..... zijn de uitdagingen. De uitgediepte en brede elektrotechnische basiskennis is een troef om zich later door ervaring, opleiding of zelfstudie te specialiseren in één-of meerdere domeinen van de sector.

Toekomstmogelijkheden

Je bent klaar voor de arbeidsmarkt en kan gaan solliciteren voor de verschillende beroepen die gelinkt zijn aan jouw opleiding. Na deze studie is een vervolmaking in diverse Se-n-Se (secundair na secundair) jaren mogelijk (bijvoorbeeld stuur-en beveiliging) en voor doorzetters is het hoger onderwijs soms een haalbare kaart.

Beroepen

Bordenbouwer (knelpuntberoep) - industrieel elektrotechnisch installateur (knelpuntberoep) - installateur van datacommunicatienetwerken (knelpuntberoep) - monteur van elektrische en elektronische producten ( knelpuntberoep) - onderhoudselektricien (knelpuntberoep) - onderhoudstechnicus en/of installateur van liften (knelpuntberoep) - productieverantwoordelijke elektriciteit (knelpuntberoep) - regelaar-afsteller van productiemachines - residentieel elektrotechnisch installateur (knelpuntberoep) - technicus controle en kwaliteit elektriciteit (knelpuntberoep) - technisch inspecteur industrie.

Elektrische installatietechnieken
Derde graad TSO
Algemene vakken 6TEIT
Godsdienst 2
Aardrijkskunde/
Natuurwetenschappen
1
Frans 2
Engels 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 2
Wiskunde 2
Technische – Praktische vakken
Elektriciteit en labo 4
Automatisering 2
PV Realisaties elektriciteit 8
Installatiemethoden 4
Ondernemerschap 1
Totaal aantal lesuren 33
Facultatief extra aanbod
Verdieping Chemie 2
Verdieping Wiskunde 1
Totaal aantal lesuren 36

Elektrische installaties BSO

Deze opleiding tot kneedt je tot een vakman die een eenvoudige residentiële elektrische installatie meester is. Het kunnen lezen en tekenen van schema’s, het toepassen van de reglementen en het effectief uitvoeren van een elektrische huisinstallatie is de doelstelling van die eerste twee jaar durende, vooral praktisch gerichte opleiding. In het 5de leerjaar stap je in de wereld van de industriële elektrische installaties. Domotica, motorschakelingen, bordenbouw, elektrische verwarming, parlofoon en videofoon, pneumatica, industriële verlichtingssystemen, aanzetten tot automatisatie, enz... worden de te ontdekken terreinen. Na het behalen van het getuigschrift kan je het zevende leerjaar "industriële elektriciteit" volgen waar men zich verder bekwaamt in de wereld van de industriële schakel-en stuursystemen en je ook het diploma hoger secundair behaalt.

Toekomstmogelijkheden na het 6de jaar BSO elektrische installaties

Na het behalen van je getuigschrift kan je het zevende leerjaar 'industriële elektriciteit' volgen. Daar bekwaam je je verder in de wereld van de industriële schakel-en stuursystemen en behaal je ook je diploma hoger secundair. Mogelijke beroepen zijn : residentieel elektrotechnisch installateur (knelpuntberoep) - bordenbouwer (knelpuntberoep) - industrieel elektrotechnisch installateur (knelpuntberoep) - installateur tertiaire elektrotechnische installaties (scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, winkels, enz ...) - installateur van datacommunicatienetwerken (knelpuntberoep).

Toekomstmogelijkheden na het 7de jaar BSO industriële elektriciteit

Je bent klaar voor de arbeidsmarkt en kan gaan solliciteren voor de verschillende beroepen die gelinkt zijn aan jouw opleiding(en). Met je diploma secundair onderwijs op zak kan je ook verder studeren. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor een Se-n-Se opleiding stuur- en beveiligingstechnieken (secundair na secundair). Mogelijke beroepen zijn: industrieel elektrotechnisch installateur ( knelpuntberoep) - onderhoudselektricien (knelpuntberoep) - bordenbouwer (knelpuntberoep).

Elektrische installaties
Derde graad BSO
Algemene vakken 6BEI
Godsdienst 2
Frans 1
PAV 4
Lichamelijke opvoeding 2
Technische – Praktische vakken
Elektriciteit en labo 3
Uitvoeringsmethoden 6
PV Realisaties elektriciteit 14
Ondernemerschap 1
Totaal aantal lesuren 33
7de Specialisatiejaar
Industriële elektriciteit
Derde graad BSO
Algemene vakken 7BEI
Godsdienst 2
Frans 2
PAV 4
Lichamelijke opvoeding 2
Wiskunde 2
Technische – Praktische vakken
Labo elektriciteit 2
Labo pneumatica 2
Automatisering 6
Realisties 10
Totaal aantal lesuren 32