Het oudercomité

Naast de samenwerking met de leerlingen willen we ook de ouders laten participeren in onze schoolse werking. De slaagkansen van jongeren verhogen als de school én de ouders die taak of engagement op zich nemen.

Ons oudercomité wil niet enkel een feestcomité zijn. Zij helpen meedenken, staan collega-ouders bij en fungeren soms als tussenpersoon. Uiteraard zijn ze ook betrokken partij bij organisaties zoals de opendeurdag, het oudercontact, het wereldbuffet,…

Daarnaast organiseren ze zelf een ouderavond met een pedagogisch-didactisch onderwerp. In het verleden ging het over studiemethoden, internet, leerhindernissen, drugs, smartschool, de eerste stappen op de arbeidsmarkt (VDAB)… Wie het oudercomité wil mailen, kan dit doen op oudercomite@donboscosdw.be.

Wil je graag aansluiten bij het oudercomité team, of ben je bereid een handje toe te steken bij één van de activiteiten van het oudercomité? Neem dan contact op met Mevr. Hannelore Dessein desseinhannelore@donboscosdw.be.

Nieuwe gebouwen
Het oudercomité team.