OKAN

Wat is OKAN?

OKAN betekent Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers.

In de OKAN-klas geven OKAN-leerkrachten aangepast onderwijs voor leerlingen die onlangs in België zijn aangekomen en het Nederlands niet beheersen.

Je leert op een intensieve manier Nederlands.

Je bereidt je voor om door te stromen naar het voltijds onderwijs of naar een passende job.

Vervolgschoolcoaches begeleiden je in je zoektocht naar een gepaste studierichting. Ze blijven je opvolgen, ook als je de OKAN-school hebt verlaten.

Voor wie is er OKAN?

  • Je bent tussen 12 en 18 jaar. (*)
  • Je woont minder dan 1 jaar ononderbroken in België. (*)
  • Nederlands is niet je moedertaal of je thuistaal.
  • Je kent niet genoeg Nederlands om les te volgen in een Nederlandstalige school.
  • Je bent minder dan 9 maanden ingeschreven in een Nederlandstalige school. (*)

(*) Als je niet aan deze voorwaarden voldoet, kan een speciale toelatingsklassenraad beslissen om je toch in te schrijven.

Lessentabel

Je volgt een programma van 28 lesuren van 50 minuten.

  • 22 lesuren Nederlands voor nieuwkomers
  • 2 lesuren Wiskunde
  • 2 lesuren Lichamelijke opvoeding
  • 2 lesuren Godsdienst

Vragen

Voor vragen kun je terecht op het algemeen nummer van de school: 09 221 31 11.