Mechatronica

D-Finaliteit

Mechatronica

Mechatronica als richting:

 • is een sterk theoretische studierichting in de Doorstroomfinaliteit;
 • combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn;
 • bereidt voor op academische vervolgopleidingen;
 • het is een zuivere STEM-richting, waar een constante zoektocht naar interacties tussen algemene vorming met natuur- en het technisch-wetenschappelijke centraal staat.

Wat betekent mechatronica voor de leerlingen?

 • biedt een brede algemene vorming;
 • stimuleert een technisch-wetenschappelijk denken én handelen met aandacht voor de natuur;
 • daagt de leerlingen uit om onderzoekend, experimenterend, transfergericht en exploratief aan het werk te gaan binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, en informaticawetenschappen;
 • verplicht de leerlingen na te denken in functie van het concept, en zijn vaardig in het ontwikkelen van (industriële) automatisaties en sturingen, IoT, constructies al dan niet met behulp van ICT;
 • laat de leerlingen kennis maken met een uitgebreid pakket fysica en informaticawetenschappen in een context van elektromechanische processen en systemen waaronder algoritmen en programmeren, datacommunicatie, computer- en netwerkarchitectuur, elektromagnetisme, elektronica, mechanica, elektrodynamica, fluïdomechanica;
 • de leerlingen krijgen een sterke uitbreiding van wiskunde in de reguliere onderwerpen, waarbij die uitbreiding een grote meerwaarde heeft voor het hoger onderwijs;
 • op vrijwillige basis kunnen de leerlingen in het 6de jaar een extra keuzevak verdieping chemie (2u per week) volgen.
Studieaanbod

Lessentabel

Mechatronica
Algemene vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Biologie-Chemie 1 1
Nederlands 3 3
Wiskunde 5 5
Informatica-wetenschap 0 1
Fysica 1 1
Mechatronica 14 13
Wetenschap mechanica 3 3
Wetenschap elektriciteit 2 2
Projecten mechanica 4 4
Projecten elektriciteit 2 2
Automatisering 3 2
Totaal aantal lesuren 34 34
Facultatief extra aanbod
Chemie 2
Totaal aantal lesuren 36