Mechanische vormgevingstechnieken

D/A-Finaliteit

Mechanische vormgevingstechnieken als studierichting:

 • is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit (Doorstroming/Arbeidsmarkt);
 • het is een zuivere STEM-richting. Er is een interactie tussen wetenschappen, techniek en toegepaste wiskunde;
 • bereidt voor op hoger onderwijs (Doorstroomfinaliteit);
 • bereidt voor om klaar te zijn voor de arbeidsmarkt met doorgroeimogelijkheden (finaliteit: Arbeidsmarkt).

Wat betekent mechanische vormgevingstechnieken voor de leerlingen?

 • leert de leerlingen onderzoekend en contextgericht inzichten ontwikkelen in de toegepaste wiskunde en wetenschappen waaronder mechanica, materialenleer en thermodynamica;
 • doet de leerlingen denken in functie van het technisch proces;
 • maakt de leerlingen technologisch vaardig in CAD/CAM, verspanende technieken, niet-verspanende technieken (3D-printen, lasersnijden) en (de)montagetechnieken;
 • laat de leerlingen bewerkings- en gereedschapsvoorwaarden vastleggen;
 • laat de leerlingen aan de slag gaan met technische projecten al dan niet met behulp van ICT;
 • ontwikkelt bij de leerlingen technologische-wetenschappelijke vaardigheden en denk- en werkwijzen;
 • de leerlingen krijgen een uitbreiding van fysica (mechanica, constructieleer);
 • de leerlingen krijgen een sterke uitbreiding van wiskunde in de reguliere onderwerpen, waarbij die uitbreiding een grote meerwaarde heeft voor het hoger onderwijs;
 • op vrijwillige basis kunnen de leerlingen in het 6de jaar een extra keuzevak verdieping wiskunde (1u per week) en verdieping chemie (1u per week) volgen.
Studieaanbod

Lessentabel

Mechanische vormgevingstechnieken
Algemene vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 2 2
Wiskunde 3 2
Mechanische vormgevingstechnieken
(incl. werkplekleren)
18 19
Wetenschap mechanica 1 1
Technologie 2 2
Technologie machine-onderdelen 1 1
Technologie materialen 1
Technologie tekenen 3 3
Technologie werkvoorbereiding 2
Practicum 10 10
Totaal aantal lesuren 34 34
Facultatief extra aanbod
Wiskunde 1
Chemie 1
Totaal aantal lesuren 36