Houttechnieken

D/A-Finaliteit

Houttechnieken

Korte beschrijving van de studierichting

Houttechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in toegepaste wiskunde en wetenschappen, massief hout, houtachtige plaatmaterialen, verspaningstechnologie en constructies. Ze denken in functie van het technisch proces en kwaliteitsbewaking, zijn technologisch vaardig in het gebruik van digitale technologieën zowel tijdens de voorbereiding, het opmaken van projectdossiers, het modelleren met CAD, het toepassen van CAM, het programmeren en bedienen van CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines en het machinaal realiseren van constructies en projecten in massief hout en houtachtige plaatmaterialen. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulaire economie vormen een rode draad doorheen de studierichting.

Specifiek voor de studierichting

  • Uitbreiding van wiskunde: goniometrie en vectoren, analyse en algebra, toegepaste ruimtemeetkunde.
  • Uitbreiding van fysica: constructieleer, bouwkunde.
  • Inzicht in en praktische kennis van stabiliteit.
  • 3D-metingen uitvoeren in functie van het modelleren.
  • Modelleren in 3D met CAD.
  • CNC-gestuurde houtbewerkingsmachine ontleden, voorbereiden, programmeren, aansturen,instellen, omstellen, bedienen en opvolgen.
  • Kwaliteitscontroles en basisonderhoud uitvoeren.
Studieaanbod

Lessentabel

Houttechnieken
Algemene vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 2 2
Wiskunde 3 2
Houttechnieken
(incl. werkplekleren)
18 19
Ond. projectenstudie 3 4
Ond. techn. wetenschappen 1 1
Organisatie 4 4
Realisatie hout 10 10
Totaal aantal lesuren 34 34