Elektrotechnieken

D/A-Finaliteit

Elektrotechnieken

Elektrotechnieken als studierichting:

 • Elektrotechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. (arbeidsmarkt en doorstroming)
 • De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit, elektronica, elektropneumatica en thermodynamica;
 • bereidt voor op hoger onderwijs & op de arbeidsmarkt.

Wat betekent elektrotechnieken voor de leerlingen?

 • Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage, installatie-, onderhouds- en diagnosetechnieken van elektrische installaties.
 • Uitbreiding van fysica: elektriciteit, elektronica.
 • Uitbreiding van wiskunde: goniometrie en vectoren, analyse en algebra, ruimtemeetkunde.
 • Leidingen en dozen monteren en plaatsen.
 • Draden en kabels trekken.
 • Elektrische componenten plaatsen en aansluiten in verschillende borden.
 • Diagnoses, herstellingen en vervangingen uitvoeren in een residentiële, tertiaire en industriële context.
 • de leerlingen krijgen een sterke uitbreiding van wiskunde in de reguliere onderwerpen, waarbij die uitbreiding een grote meerwaarde heeft voor het hoger onderwijs;
 • op vrijwillige basis kunnen de leerlingen in het 6de jaar een extra keuzevak verdieping wiskunde (1u per week) en verdieping chemie (1u per week) volgen.
Studieaanbod

Lessentabel

Elektrotechnieken
Algemene vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 2 2
Wiskunde 3 2
Elektrotechnieken
(incl. werkplekleren)
18 19
Wetenschap elektriciteit 4 5
Automatisering 2 2
Technologie elektriciteit 4 4
Practicum 8 8
Totaal aantal lesuren 34 34
Wiskunde 1
Chemie 1
Totaal aantal lesuren 36