Bouwtechnieken

D/A-Finaliteit

Beroepskwalificaties: BK Technicus-bouw

Bouwtechnieken

Bouwtechnieken als richting:

 • bouwtechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit;
 • het is een zuivere STEM-richting. Er is een interactie tussen wetenschappen, techniek en toegepaste wiskunde;
 • bereidt voor op hoger onderwijs (Doorstroomfinaliteit);
 • bereidt voor om klaar te zijn voor de arbeidsmarkt met doorgroeimogelijkheden (finaliteit: Arbeidsmarkt).

Wat betekent bouwtechnieken voor de leerlingen?

 • de leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in toegepaste wiskunde en technologische wetenschappen, bouwmaterialen, bouwknopen en constructies;
 • ze denken als technicus bouw in functie van het technisch proces en kwaliteitsbewaking, zijn technologisch vaardig in het gebruik van digitale technologieën zowel tijdens de voorbereiding, het opmaken van projectdossiers, het modelleren met CAD, topografische toepassingen, het realiseren van bouwknopen voor BEN- en passiefprojecten en maken kennis met BIM;
 • als technicus bouw staan ze in voor de uitvoering en praktische opvolging van de correcte uitvoering van bouwtechnieken, funderingen, bouwknopen, metselwerken, betonneringswerken, plaatsing van isolatie en bouwfolies, huisriolering;
 • ze modelleren in 3D met CAD (BIM-software);
 • ze handelen met zorg voor het milieu en werken veilig en ergonomisch;
 • circulair bouwen vormt een rode draad doorheen de studierichting;
 • de leerlingen berekenen en analyseren stabiliteitsconstructies;
 • ze werken samen met vakspecifieke bedrijven in functie van externe opleidingen en nieuwe technieken;
 • de leerlingen krijgen een uitbreiding van wiskunde (goniometrie en vectoren, analyse en algebra en toegepaste ruimtemeetkunde) en fysica (mechanica, constructieleer).
Studieaanbod

Lessentabel

Bouwtechnieken
Algemene vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 2 2
Wiskunde 3 2
Bouwtechnieken
(incl. werkplekleren)
18 19
Ond. stabiliteit 1 2
Ond. van materialen en constructies 4 3
Organisatie 3 4
Realisatie bouwtechnieken 10 10
Totaal aantal lesuren 34 34