Bouwtechnieken

D/A-Finaliteit

Bouwtechnieken

Korte beschrijving van de studierichting

Bouwtechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in toegepaste wiskunde en technologische wetenschappen, bouwmaterialen, bouwknopen en constructies. Ze denken als technicus bouw in functie van het technisch proces en kwaliteitsbewaking, zijn technologisch vaardig in het gebruik van digitale technologieën zowel tijdens de voorbereiding, het opmaken van projectdossiers, het modelleren met CAD, topografische toepassingen, het realiseren van bouwknopen voor BEN- en passiefprojecten en maken kennis met BIM. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulair bouwen vormen een rode draad doorheen de studierichting.

Specifiek voor de studierichting

  • Uitbreiding van wiskunde: goniometrie en vectoren, analyse en algebra, toegepaste ruimtemeetkunde.
  • Uitbreiding van fysica: constructieleer, bouwkunde.
  • Inzicht in en praktische kennis van stabiliteit, duurzaamheid en mogelijke oplossingen met knelpunten in residentiële bouwprojecten.
  • 3D-metingen uitvoeren in functie van het modelleren.
  • Modelleren in 3D-met CAD (BIM-software).
  • Als technicus bouw instaan voor de uitvoering en praktische opvolging van de correcte uitvoering van bouwtechnieken, funderingen, bouwknopen, metselwerken, betonneringswerken, plaatsing van isolatie en bouwfolies, huisriolering ...
Studieaanbod

Lessentabel

Bouwtechnieken
Algemene vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 2 2
Wiskunde 3 2
Bouwtechnieken
(incl. werkplekleren)
18 19
Ond. stabiliteit 1 2
Ond. van materialen en constructies 4 3
Organisatie 3 4
Realisatie bouwtechnieken 10 10
Totaal aantal lesuren 34 34