Elektrotechnieken

D/A Finaliteit

elektronika-elektrotechnieken

Elektrotechnieken als studierichting:

 • is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit (arbeidsmarkt en doorstroming);
 • is een zuivere STEM-richting met een interactie tussen wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde;
 • bereidt voor op hoger onderwijs (Doorstroomfinaliteit);
 • bereidt voor om klaar te zijn voor de arbeidsmarkt met doorgroeimogelijkheden (finaliteit: Arbeidsmarkt).

Wat betekent elektrotechnieken voor de leerlingen?

 • leert de leerlingen onderzoekend en contextgericht inzichten ontwikkelen in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica;
 • doet de leerlingen denken in functie van het technisch proces;
 • maakt de leerlingen technologisch vaardig in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhoudstechnieken en diagnose van elektrische installaties;
 • stuurt de leerlingen om naast kennis verwerven ook aan de slag te gaan met toepassingen in technische realisaties;
 • laat de leerlingen kennismaken met verschillende materialen, gereedschappen en technieken;
 • stimuleert om hen te leren ontwerpen en realiseren van constructies en/of installaties, al dan niet met behulp van ICT;
 • ontwikkelt bij de leerlingen technologische-wetenschappelijke vaardigheden en denk- en werkwijzen;
 • leert de leerlingen ontwerpmethoden en realisatietechnieken toe te passen in technische processen.
Studieaanbod

Lessentabel

Elektrotechnieken
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
ICT 1 0
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Elektrotechnieken
Wetenschap elektriciteit 3 2
Wetenschap mechanica 2 2
Technologie elektriciteit 2 2
Practicum elektriciteit 8 10
Totaal aantal lesuren 34 34