Biotechnologische STEM-wetenschappen

D-Finaliteit

Biotechnische wetenschappen

Biotechnologische STEM-wetenschappen als studierichting:

  • is een wetenschappelijke richting in de doorstroomfinaliteit;
  • benadert de wetenschappen zowel op een theoretische manier als via wetenschappelijke proeven en projecten;
  • door de sterk wetenschappelijke vorming bereidt zij voor op vele academische vervolgopleidingen binnen de ingenieurswetenschappen, de exacte wetenschappen en medische wetenschappen;
  • richt zich op jongeren met vragen, die alles willen begrijpen voor ze memoriseren. Een richting waar de "waaromvraag" prominent aanwezig is.

Wat betekent biotechnologische STEM-wetenschappen voor de leerlingen?

  • leert de leerlingen onderzoekend en probleemoplossend denken en handelen vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica;
  • laat de leerlingen conceptueel nadenken vanuit het vak wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnische problemen;
  • verwacht van de leerlingen dat ze inzicht tonen in complexe leerinhouden, verbanden leggen tussen leerinhouden en logisch kunnen redeneren, vooral binnen de focus van de wetenschappen;
  • daagt de leerlingen uit om planmatig verbanden en mogelijkheden te exploreren bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen in biotechnologie, biologie, chemie en fysica;
  • verwacht van de leerlingen dat ze het als een uitdaging zien om een brede waaier aan natuurwetenschappelijke inzichten en vaardigheden doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken;
  • stimuleert de leerlingen om processen in de levende natuur aan te wenden en aan te passen ten bate van mens en samenleving.
Studieaanbod

Lessentabel

Biotechnologische STEM-wetenschappen
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 3 3
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
ICT 1 0
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
Biotechnologische
STEM-wetenschappen
13 14
Biologie + labo 3 3
Chemie + labo 3 4
Fysica + labo 4 4
Biotechnologie 3 3
Totaal aantal lesuren 34 34

Presentatie biotechnologische STEM-wetenschappen

De studierichting Biotechnologische STEM-wetenschappen uitgelegd van naaldje tot draadje.