Lessentabellen modernisering tweede graad

Finaliteit Doorstroming

Technologische wetenschappen
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 3 3
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Biologie 1 1
ICT 1 0
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
Technologische
wetenschappen- en engineering
Wetenschap eli. 3 3
Wetenschap mech. 3 3
Engineering 4 4
Fysica 1 1
Chemie 1 2
Totaal aantal lesuren 34 34
Bouwwetenschappen
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 3 3
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Biologie-Chemie 1 2
ICT 1 0
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
Bouwwetenschappen
Technologische wetenschappen 3 3
Onderzoek van materialen en constructies 5 5
Projectstudie en ontwerpen 4 4
Totaal aantal lesuren 34 34
Biotechnologische STEM-wetenschappen
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 3 3
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
ICT 1 0
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
Biotechnologische
STEM-wetenschappen
Biologie + labo 3 3
Chemie + labo 3 4
Fysica + labo 4 4
Biotechnologie 3 3
Totaal aantal lesuren 34 34

Finaliteit Doorstroming/Arbeidsmarkt

Elektromechanische technieken
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
ICT 1 0
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Elektromechanische technieken
Wetenschap elektriciteit 2 3
Wetenschap mechanica 2 2
Technologie elektriciteit 2 2
Technologie mechanica 2 2
Practicum elektriciteit 4 4
Practicum mechanica 3 3
Totaal aantal lesuren 34 34
Mechanische technieken
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
ICT 1 0
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Mechanische technieken
Wetenschap mech./eli. 3 2
Technologie mechanica 2 2
Technologie tekenen mech. 2 2
Practicum mechanica 8 10
Totaal aantal lesuren 34 34
Elektrotechnieken
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
ICT 1 0
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Elektrotechnieken
Wetenschap elektriciteit 3 2
Wetenschap mechanica 2 2
Technologie elektriciteit 2 2
Practicum elektriciteit 8 10
Totaal aantal lesuren 34 34
Bouwtechnieken
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
ICT 1 0
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Bouwtechnieken
Onderzoek 5 4
Organisatie 2 2
Realisatie bouw 8 10
Totaal aantal lesuren 34 34
Houttechnieken
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
ICT 1 0
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Houttechnieken
Wetenschap hout 2 2
Projectstudie hout 2 2
Technologie hout 3 2
Practicum hout 8 10
Totaal aantal lesuren 34 34
Grafische technieken
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 2
ICT 1 0
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Grafische technieken
Technologie grafische technieken 4 5
Kunstbeschouwing 1 1
Atelier grafische technieken 10 9
Totaal aantal lesuren 34 34
Biotechnieken
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
ICT 1 0
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Biotechnieken
Biologie + labo 3 3
Chemie + labo 2 2
Fysica + labo 2 2
Practicum biotechnieken 9 10
Totaal aantal lesuren 34 34

Finaliteit Arbeidsmarkt

Mechanica
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Frans 1 1
Engels 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Taal & maatschappij 5 5
Wiskunde 2 2
ICT 1 0
Mechanica
Wetenschap mechanica 1 1
Technologie mechanica 3 3
Technologie tekenen mech. 2 2
Practicum 14 14
Totaal aantal lesuren 34 34
Elektriciteit
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Frans 1 1
Engels 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Taal & maatschappij 5 5
Wiskunde 2 2
ICT 1 0
Elektriciteit
Wetenschap elektriciteit 2 2
Technologie elektriciteit 4 4
Practicum 14 15
Totaal aantal lesuren 34 34
Bouw
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Frans 1 1
Engels 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Taal & maatschappij 5 5
Wiskunde 2 2
ICT 1 0
Bouw
Voorbereiding bouw 6 6
Realisatie bouw 14 15
Totaal aantal lesuren 34 34
Hout
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Frans 1 1
Engels 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Taal & maatschappij 5 5
Wiskunde 2 2
ICT 1 0
Hout
Technologie hout 2 2
Technologie tekenen hout 2 2
Projectstudie hout 2 2
Practicum 14 14
Totaal aantal lesuren 34 34
Printmedia
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Frans 1 1
Engels 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Taal & maatschappij 5 5
Wiskunde 2 2
ICT 1 0
Printmedia
Technologie printmedia 6 6
Atelier printmedia 14 15
Totaal aantal lesuren 34 34