Installateur nutsvoorzieningen

3de graad BSO 7de specialisatiejaar

Duaal leren:Installateur nutsvoorzieningen
Leren op de werkvloer (Fluvius Academy).

Wat is duaal leren?

Duaal leren is een leervorm, waarbij een gedeelte van de lessen plaatsvindt op de school en een groot deel op de werkvloer. Naast de algemene vakken die je op school volgt, zorgt de school nog voor 4 uur technische en praktische vorming. De overige 24 uren presteer je in de vestigingen van Fluvius Academy (Voornamelijk in Melle) of bij één van hun aannemers.

Een trajectbegeleider van de school zorgt voor de nodige communicatie tussen de school en het bedrijf en waakt over het te doorlopen leertraject. Slaag je in dit leerproces, dan bekom je naast het diploma secundair onderwijs ook de beroepskwalificatie "installateur nutsvoorzieningen". Als leerling ontvang je maandelijks een leervergoeding van het bedrijf. Je bent dus deels leerling, deels arbeider.

Wat leer je tijdens deze duale richting?

In het kader van het alternerend leren volg je gemiddeld twee dagen per week op school les (ma+di) en ben je drie dagen op de werkplek aan de slag (woe+do+vr). De activiteiten op je werkplek bestaan uit twee blokken: leren en werken.

 • Het leren gebeurt in onze Fluvius Academy, de tak van ons bedrijf die zich specialiseert in de opleiding van onze vakmensen. Je leert er de knepen van het vak in een veilige en gecontroleerde omgeving. Bij ieder onderwerp behandelen we altijd eerst de veiligheidsaspecten. Veiligheid ligt immers aan de basis van elke handeling aan een elektriciteits- of gasinstallatie. Daarna leren we je stap voor stap de werkwijzen en materialen die we gebruiken op een distributienet. Iedere opleiding mag je nadien uitgebreid inoefenen.
 • Het werken gebeurt op het terrein in gezelschap van onze Fluvius-collega’s of bij één van onze aannemers. Wat je in de opleidingen hebt geleerd, pas je stap voor stap toe in de dagelijkse praktijk. Het leren en het werken wisselen elkaar regelmatig af. Meestal volg je één of twee dagen opleiding, gevolgd door een periode op de werkplek. In een vervolgopleiding leer je weer nieuwe zaken, zowel in de theorie als in de praktijk. Met een variatie van klassikale opleidingen, demo’s, e-learnings, videofragmenten en VR-opleidingen wordt je opleiding nooit eentonig. De voorziene leerlijn beslaat alles samen minstens 20 dagen en wordt afgewisseld met werkdagen op het terrein waarbij je wordt bijgestaan door een ervaren collega. Naast de expertise van de ervaren collega voorzien we ook een mentor die jouw vorderingen mee opvolgt op basis van regelmatige gesprekken en jouw persoonlijk logboek. Daarin hou je van week tot week bij wat je hebt gedaan en geleerd, welke vragen je nog hebt, waarover je extra uitleg wil, eventuele problemen … Omdat niet alles van de eerste keer goed lopen, is er de nodige aandacht voor struikelblokken. Noteer die in je logboek en bespreek ze met je mentor. Samen zoeken jullie een oplossing en je krijgt tips en aanbevelingen om je traject waar nodig bij te sturen. Je mentor is je steun en toeverlaat gedurende het hele jaar. Fluvius voorziet regelmatige een kwalificatieproef. Die proeven testen of je de aangeleerde werkwijzen op een vakkundige en veilige manier kan uitvoeren. Als dat zo is, verdien je een pasje dat je groeiende vaardigheden weerspiegelt.

We geven graag enkele voorbeelden:

 • Aansluiting van nieuwe klanten op de bestaande elektriciteitsnetten
 • Vervanging van de “oude” energiemeter door de nieuwe digitale meter
 • Storingen op het elektriciteits- of gasnet opsporen en helpen oplossen
 • Onderhoud van laagspanningscabines
 • Werken in een gasontvangststation of odorisatie- installatie
 • Toezicht op de aanleg van nieuwe netten
 • Aansluitingen voor hoogspanningsklanten (bedrijven)

Toelatingsvoorwaarden:

 • Leerlingen hebben hun opleiding 6BSO Elektrische Installaties gevolgd of elektromechanica.
 • Ze zijn arbeidsrijp en arbeidsbereid.
 • Ze zijn medisch geschikt bevonden voor de uitoefening van het beroep (eenmalige geschiktheidsverklaring die geldt voor de duur van de opleiding).

Wat kan je worden?

De functie van aansluittechnicus staat bekend als een uitstekende start. Het is een boeiende en gevarieerde job die heel wat collega’s vele jaren met plezier uitoefenen. Daarna groeien veel collega’s door als interventie- technicus waarbij je instaat voor de opsporing en het herstel van storingen op onze netten. Wist je dat Vlaanderen bij de wereldtop behoort op het vlak van het oplossen van gas- en stroomonderbrekingen? Het overkomt de gemiddelde Vlaming zelden dat de stroom of het aardgas uitvalt. En als het gebeurt, is de duur van die onderbreking vrijwel altijd heel kort. Heel weinig landen presteren beter.

Fluvius telt meer dan 150 verschillende technische jobs? Dat staat gelijk aan tal van door- groeikansen. Spreekt hoogspanning jou meer aan? Of werk je liever aan het onderhoud van cabines? Ben je graag betrokken bij de aanleg van nieuwe netten? Heb je interesse voor telecom? Er is bij Fluvius altijd een job die strookt met jouw interesse en passie, bij elke stap in je loopbaan.

Lessentabel

7de Installateur nutsvoorzieningen duaal
Algemene vakken
Godsdienst 2
Frans 2
PAV 4
Lichamelijke opvoeding 2
Wiskunde 2
Technische – Praktische vakken
TV/PV nutsvoorzieningen 4
Leren op de werkvloer (Fluvius Academy) 24
Totaal aantal lesuren 40