Afwerking bouw duaal

3de graad BSO

Tegelzetter

Duaal leren is een leervorm, waarbij een gedeelte van de lessen plaatsvindt op de school en een groot deel op de werkvloer. Naast de algemene vakken die je op school volgt, zorgt de school nog voor 6 uur technische en praktische vorming. De overige 24 uren presteer je in één of meerdere bedrijven die gespecialiseerd zijn in "afwerking bouw".

Bedrijven die voor de opleiding in aanmerking komen, worden gescreend en ondertekenen het engagement dat van hen gevraagd wordt. Anders dan bij de stage moeten de bedrijven nu instaan voor het grootste gedeelte van de technische en praktische vorming. Bij stage past men in bedrijven toe wat men op school leerde, bij duale opleidingen moet het bedrijf de leerling kennis en vaardigheden aanleren inherent aan het beroep.

Een trajectbegeleider van de school zorgt voor de nodige communicatie tussen de school en het bedrijf en waakt over het te doorlopen leertraject.

Als leerling ontvang je maandelijks een leervergoeding van het bedrijf. Je bent dus deels leerling, deels arbeider.

Deze duale graadsopleiding loopt over 2 jaren. Alle leerlingen uit het 1ste leerjaar stromen automatisch door van 5 BSO duaal naar 6 BSO duaal.

Wat leer je in een duaal traject van afwerking bouw?

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat zeer gedetailleerd wat jij moet leren.

Volgende zaken komen in het standaardtraject van afwerking bouw aan bod:

  • dragende vloeren, afzonderingslagen en/of isolerende lagen van een afwerklaag of dekvloer voorzien om de vloer af te werken of voor te bereiden op de afwerking met diverse vloerbekledingen;
  • natte binnenbepleisteringen, buitenbepleisteringen, droge bepleisteringen (droogbouwsystemen) uitvoeren en gipsblokken plaatsen om de bouwfysische en esthetische eigenschappen van gebouwen te verbeteren en af te werken.

Wie wordt toegelaten tot "Afwerking bouw duaal"

  • Voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht nl.:
  • Minstens 16 jaar zijn of 15 jaar én de eerste 2 leerjaren van het SO volledig gevolgd hebben. Je hoeft niet geslaagd te zijn. Ben je nog geen 15 maar zal je het dit schooljaar worden? Uitzonderlijk kan de toelatingsklassenraad akkoord gaan (op advies van het CLB);
  • Je kan tot en met de 1ste lesdag van november instappen in het 1ste leerjaar van de duale 3de graadsopleiding. Starten na deze dag (vb. bij aanvang van 6 BSO) kan enkel als de toelatingsklassenraad akkoord gaat.

Voorts zijn er algemene toelatingsvoorwaarden. Deze zijn dezelfde als voor een niet-duale studierichting in 5 BSO nl. ofwel:

  • geslaagd zijn in 4 ASO, 4 BSO, 4 TSO, 4 KSO (= A- of B-attest behaald. Ingeval van een B-attest word je niet toegelaten tot bepaalde studierichtingen);
  • het getuigschrift van de 2de graad behaald hebben (via de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of via een Centrum voor deeltijds onderwijs) én het akkoord van de toelatingsklassenraad om te mogen starten;
  • kom je rechtstreeks uit een niet-Vlaamse school of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten. Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar;
  • kom je uit het BUSO, dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten. In afwachting van deze beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven;
  • als je een zij- instromer bent, kan de toelatingsklassenraad akkoord gaan met je instap in deze duale opleiding.

Latere beroepen en voorbeelden van …

Stukadoor, vloerder-tegelzetter, plaatser van droogbouw, …

Lessentabel

5de jaar Afwerking bouw duaal
Algemene vakken
Godsdienst 2
Frans 1
Engels 1
Lichamelijke opvoeding 2
Taal & Maatschappij 3
Wiskunde 2
Technische – Praktische vakken
TV specifieke vorming in de bouwafdeling 5
Leren op de werkvloer 24
Totaal aantal lesuren 40
6de jaar Afwerking bouw duaal
Algemene vakken
Godsdienst 2
Frans 1
PAV 4
Lichamelijke opvoeding 2
Technische – Praktische vakken
Realisaties afwerking bouw (schoolcomponent) 7
Leren op de werkvloer Min. 20
Totaal aantal lesuren 40