Flexodrukker duaal

3de graad BSO 7de specialisatiejaar

Flexodrukker
© KIVO flexible plastics.

Wat is duaal leren?

De opleiding flexodrukker duaal combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent. Naast de algemene vakken die je op school volgt, zorgt de school nog voor 6 uur technische en praktische vorming. De overige 24 uren presteer je in één of meerdere flexodrukkerijen.

Bedrijven die voor de opleiding in aanmerking komen, worden gescreend en ondertekenen het engagement dat van hen gevraagd wordt. Anders dan bij de stage moeten de bedrijven nu instaan voor het grootste gedeelte van de technische en praktische vorming. Bij stage past men in bedrijven toe wat men op school leerde, bij duale opleidingen moet het bedrijf de leerling kennis en vaardigheden aanleren inherent aan het beroep.

Een trajectbegeleider van de school zorgt voor de nodige communicatie tussen de school en het bedrijf en waakt over het te doorlopen leertraject. Slaag je in dit leerproces, dan bekom je naast het diploma secundair onderwijs ook de beroepskwalificatie “flexodrukker”.

Als leerling ontvang je maandelijks een leervergoeding van het bedrijf. Je bent dus deels leerling, deels arbeider.

De opleiding flexodrukker duaal wordt georganiseerd als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs binnen het studiegebied grafische communicatie en media.

In de opleiding flexodrukker duaal leert men het opvolgen en analyseren van productiegegevens van de flexopers, het instellen, omstellen, bedienen, opvolgen en het sturen van de productie aan de installatie en het uitvoeren van kwaliteitscontroles op geregelde tijdstippen, het uitvoeren van het basisonderhoud en het nemen van maatregelen in geval van storingen en afwijkingen, steeds in navolging van kwaliteitsprocedures,hygiëne-, milieu-, veiligheids- en productievoorschriften (kwaliteit, kosten, termijn, …), teneinde grondstoffen/ dragers aan de flexo-procesinstallatie te bewerken tot (half)afgewerkte producten.

Wat leer je tijdens deze duale richting?

 • Werkt in teamverband.
 • Werkt veilig, ordelijk en milieubewust.
 • Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften.
 • Controleert de voorraad grondstoffen en materialen.
 • Beheerst en maakt gebruik van flexodruk als procedé of druktechniek.
 • Interpreteert de orderinformatie voor productie bij flexodruk.
 • Stelt de procesinstallatie in door het instellen, selecteren van een programma voor flexodruk.
 • Maakt, volgens bepaalde voorschriften inkten aan, om de voorgeschreven kleur aan de drukmachines te kunnen aanleveren.
 • Start en stelt de machine in voor productie (flexodrukproces).
 • Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de eigen flexodrukprocesinstallatie.
 • Start, bedient en stopt de flexodrukprocesinstallatie.
 • Verricht productieondersteunende werkzaamheden i.f.v. flexodrukken.
 • Drukt en beoordeelt het referentie exemplaar op overeenkomst met de door de klant gevraagde eisen/product.
 • Bewaakt het flexodrukproces en stuurt bij indien nodig.
 • Registreert en rapporteert het verloop van het productieproces.
 • Voert kwaliteitscontroles uit i.f.v. flexodrukken.
 • Voert preventief of curatief onderhoud uit aan de flexodrukprocesinstallatie.
 • Werkt de gedrukte producten af.
 • Maakt producten klaar voor verzending.

Toelatingsvoorwaarden:

De voorwaarden om bij de start van de opleiding flexodrukker duaal als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • ofwel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop de opleiding flexodrukker duaal zich situeert;
 • Ofwel als zijinstromer beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad voor de opleiding flexodrukker duaal arbeidsrijp en arbeidsbereid zijn;
 • medisch geschikt bevonden zijn voor de uitoefening van het beroep (éénmalige geschiktheidsverklaring die geldt voor de duur van de opleiding).

Wat kan je worden:

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse en Europese kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven:

 • Beroepskwalificatie “flexodrukker” niveau 4
 • Op de arbeidsmarkt kan je terecht in een flexodrukkerij.

Lessentabel

7de Flexodrukker duaal
Algemene vakken
Godsdienst 2
Frans 2
PAV 4
Lichamelijke opvoeding 2
Wiskunde 2
Technische – Praktische vakken
Flexo drukken 4
Leren op de werkvloer 24
Totaal aantal lesuren 40