Afdeling Mechanica

Elektromechanica TSO

De richting elektromechanica is een “doorstroomrichting” wat wil zeggen dat ze bedoeld is als vooropleiding voor hogere studies van het niveau professionele bachelor. In deze vrij sterk theoretische richting bestudeer je op een wetenschappelijke manier wetmatigheden uit de domeinen elektriciteit en mechanica. Kom je uit onze eerste graad industriële wetenschappen of een sterk wiskundige ASO-richting, dan kan je in deze studierichting beginnen. Naast de theoretisch-wiskundige vakken zijn er ook vakken waar je elektromechanische projecten uitwerkt, 3D-tekeningen maakt, elektrische schema’s ontwerpt, pneumatische schakelingen leert bouwen, schakel- en stuurkasten bekabelt, PLC’s en CNC-machines leert programmeren... Wil je later in een machinepark zowel het mechanisch als het elektrisch onderhoud doen, of meewerken aan machinebouw, dan is dit jou juiste richting.

Mechanische vormgevingstechnieken TSO

Je leert binnen het domein van de mechanische constructies en installaties, ontwerpen te begrijpen, herkennen, toelichten en verwerken om tot een uitvoering te kunnen komen. Hierbij is het van belang dat je een noodzakelijke basiskennis verwerft van o.a. mechanica en elektriciteit. Je neemt verantwoordelijkheid op door het controleren van je planning. Je kan vanuit een 3D-leeromgeving de nodige conceptuele constructiemethoden ontwerpen om deze correct naar uitvoering te kunnen inschatten. Je verwerft de nodige inzichten om bij mechanische constructies, op een zorgzame manier montage- en demontagetechnieken uit te voeren. Je voert vanuit een gegeven ontwerp de noodzakelijke praktische handelingen uit op een technologisch, veilig en duurzame manier. Je gebruikt de correcte meetmethoden. Je hebt aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu. Je leert installaties vorm te geven en te onderhouden. Hiervoor moeten ontwerpaspecten begrepen, herkend, toegelicht en verwerkt worden om tot een uitvoering en/of herstelling te komen. Je moet materialen, componenten en onderhoudstechnieken kunnen kiezen. Je leert gegevens verwerken, tekeningen en schema’s lezen en begrijpen. Je maakt doeltreffend gebruik van CAD/CAM, CNC-machines en een 3D-meetbank.

Basismechanica en Lassen-constructie BSO

(BSO specialisatie)

In de 2de graad maakt je kennis met basisbegrippen uit elektriciteit, mechanica, moderne technologie binnen het vakgebied en met 3D-ontwerpen en uitvoeringen. Je leert op een praktijkgerichte manier basisvaardigheden aan van moderne verbindingstechnieken. Je oefent moderne vormgevingstechnieken in en past onderhoudstechnieken toe op diverse systemen en leert monteren en demonteren. In de 3de graad leer je het vorm geven, voorbereiden en uitvoeren van te lassen constructies. Belangrijk hierbij is de veiligheid. Daarnaast moet leer je gegevens verwerken, tekeningen en schema’s lezen en begrijpen. Bij de realisaties hou je rekening met de veiligheids-, gezondheids- en milieueisen. Om het getuigschrift secundair onderwijs te behalen of voor verdere vervolmaking is het aangewezen aansluitend het 7de specialisatiejaar Pijpfitten-lassen-monteren te volgen. Je leert de technologie, nodig om vorm te geven aan constructies, door te pijpfitten, lassen en monteren. Je leert theorie omtrent lasmetallurgie, pijpverbindingen, montage- en demontagetechnieken. Het uitvoeren van las- en pijpconstructies alsook het monteren van delen tot een geheel en het demonteren van een geheel in zijn onderdelen komen aan bod.

elektromechanica mechanica mechanicamechanica