Afdeling Elektriciteit

Industriële ICT

Je leert computersystemen en netwerken in industriële toepassingen installeren, in bedrijf stellen en onderhouden. Zowel hardware, software en interfaces tussen computer en toepassing komen aan bod. Je gaat niet alleen kijken hoe de computer werkt maar ook hoe je informatie kan uitwisselen met andere computers en geautomatiseerde productiesystemen. Je leert zelf programma’s schrijven en apparaten aan de PC aansluiten. Je leert de verschillende aspecten van het ontwerp herkennen, interpreteren, toelichten en uitvoeren. Men verwacht een sterke interesse voor de industriële toepassingen van de moderne technologie. Het fijn technische werk vraagt zin voor detail, nauwkeurigheid, orde en structuur.

Elektronica – ICT (EE)

Elektronica – ICT is een overwegend theoretische studierichting die voorbereidt op hoger onderwijs van het niveau "professionele bachelor". Daar dit een technisch-wetenschappelijke en vrij wiskundige richting is, volgde je best in de eerste graad een sterke wiskundige richting, zoals bvb. Industriële Wetenschappen. Kennis, inzicht, ontwerpen en creativiteit in de materie van elektriciteit, elektronica en Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) worden de competenties van deze leerlingen. Projecten en labo’s, waar zoveel mogelijk vanuit het experimentele wordt gewerkt maken van deze studierichting een boeiende opleiding. Speels begin je robotjes te programmeren tot je in staat bent eigen projecten te verzinnen en te realiseren. Eens je instapt in de mogelijkheden van de analoge- en digitale elektronica dan is ‘the sky the limit’. Naast de component elektronica krijg je ook veel mee over industriële installaties, technologieën, automatisering PLC, regeltechniek, CAD schema’s, enz ... In de wereld van elektriciteit-elektronica is deze richting de breedste, meest polyvalente opleiding.

Elektrische installatietechnieken TSO

Een opleiding op maat van de “elektrotechnicus”. Een praktisch- theoretische opleiding met een slogan, “elektriciteit is denken en doen”, Je wordt iemand die later een verantwoordelijkheid kan opnemen, instructies kan geven, een project kan leiden en werken kan plannen. Dit zowel voor residentiële, tertiaire en industriële installaties. Of je wordt een onderhoudstechnieker van machines of machineparken doorspekt van stuur-en aandrijftechnieken. In het 3-de en 4-de leerjaar ligt de focus op de residentiële installaties, van schema’s tekenen tot uitvoeren en testen. Bestuderen van wetmatigheden en labo’s dienen om de technologie achter componenten of verschijnselen te kunnen verklaren. Vanaf het 5de leerjaar betreedt je de wereld van de industriële installaties en automatisatie. Het ontwerpen van elektrische installaties, elektrische schema’s tekenen en analyseren, cableren, foutzoeken, programmeren, enz ..... zijn de uitdagingen. De uitgediepte en brede elektrotechnische basiskennis is een troef om zich later door ervaring, opleiding of zelfstudie te specialiseren in één-of meerdere domeinen van de sector.

Elektrische installaties BSO

Startend in het 3de leerjaar met de basiskennis van lichtschakelingen, groei je in het 4de leerjaar uit tot een vakman die een eenvoudige residentiële elektrische installatie meester is. Het kunnen lezen en tekenen van schema’s, het toepassen van de reglementen en het effectief uitvoeren van een elektrische huisinstallatie is de doelstelling van die eerste twee jaar durende, vooral praktisch gerichte opleiding. Vanaf het 5de leerjaar stap je in de wereld van de industriële elektrische installaties. Domotica, motorschakelingen, bordenbouw, elektrische verwarming, parlofoon en videofoon, pneumatica, industriële verlichtingssystemen, aanzetten tot automatisatie, enz... worden de te ontdekken terreinen. Na het behalen van het getuigschrift kan je het zevende leerjaar ‘industriële elektriciteit’ volgen waar men zich verder bekwaamt in de wereld van de industriële schakel-en stuursystemen en je ook het diploma hoger secundair behaalt.

elektriciteitelektriciteitelektriciteit