Wat is STEM?

STEM staat voor "Science", "Technology", "Engineering" en "Mathematics", ofwel wetenschap, techniek, ontwerpen en wiskunde. Via projecten brengen we een wetenschappelijke visie en een wiskundig inzicht bij om zo een probleem aan te pakken. Ook leren programmeren en ontwerpen met de computer en een robot komt aan bod. De ideale basis voor de toekomstige ingenieurs, wetenschappers, IT’ers en technici!

In de optie STEM-technieken krijgen de leerlingen een kijk op techniek waarbij er geproefd kan worden van de studiegebieden metaal, elektriciteit, bouw, hout en grafische. Deze leerlingen worden voorbereid op verder studeren of op de arbeidsmarkt.

Lessentabel

Vakken 1A STEM technieken 2A STEM technieken
Engels 1 uur 2 uur
Frans 3 uur 3 uur
Geschiedenis 1 uur 2 uur
Godsdienst 2 uur 2 uur
Lichamelijke opvoeding 2 uur 2 uur
Mens en samenleving 2 uur
Nederlands 4 uur 4 uur
Wiskunde 4 uur 4 uur
Muziek 1 uur 1 uur
Beeld 1 uur 1 uur
Natuur, Ruimte en Techniek 6 uur 4 uur
STEM 3 uur
Basisoptie STEM-technieken 5 uur
Differentiatie Algemene vakken 2 uur 2 uur
Totaal aantal lesuren 32 uur 32 uur

Verder studeren/Arbeidsmarkt

(doorstroming/arbeidsmarkt)

1ste leerjaar A Stem-wetenschappen — 1ste leerjaar A Stem-technieken

2de leerjaar A Stem-wetenschappen — 2de leerjaar A Stem-technieken

3de ljr
Bouw
technieken

3de ljr
Hout
technieken

3de ljr
Elektromechanische
technieken

3de ljr
Elektro
technieken

3de ljr
Mechanische
technieken

3de ljr
Grafische
technieken

4de ljr
Bouw
technieken

4de ljr
Hout
technieken

4de ljr
Elektromechanische
technieken

4de ljr
Elektro
technieken

4de ljr
Mechanische
technieken

4de ljr
Grafische
technieken

5de ljr
Bouw
technieken

5de ljr
Hout
technieken

5de ljr
Industriële
ICT

5de ljr
Elektro
technieken

5de ljr
Mechanische vormgevingstechnieken

6de ljr
Grafi-
media

6de ljr
Cross-
media

6de ljr
Bouw
technieken

6de ljr
Hout
technieken

6de ljr
Industriële
ICT

6de ljr
Elektro
technieken

6de ljr
Mechanische vormgevingstechnieken

6de ljr
Grafi-
media

6de ljr
Cross-
media