Werken in hoogte

Mobiel project ‘Veilig werken op hoogte’ - Module

Het KB van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte legt voor iedereen die op een stelling werkt of deze helpt opbouwen, bepaalde voorwaarden op. Concreet betekent dit dat leerlingen en toekomstige bouwvakkers een attest nodig hebben om deze stellingen op te bouwen en om er op te werken. Als school bieden wij uw zoon/dochter deze opleiding aan. Gedurende de opleiding wordt van elke deelnemende leerling een indicatieve klembordproef afgenomen om de veiligheidsattitude en –kennis af te toetsen. Organisator: RTC Oost-Vlaanderen i.s.m. FVB Oost-Vlaanderen, Edutec en Layher nv.