Preventieadviseur

Preventieadviseur

De preventieadviseur heeft als taak er op toe te zien dat alle participanten op school in een gezonde en veilige omgeving kunnen functioneren. Hiervoor volgde de preventieadviseur verschillende opleidingen. Onveilige situaties detecteren, nieuwe apparaten en machines labelen, evacuatieoefeningen organiseren, toezien dat de persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen worden, de school voorzien van de gepaste signalisering, procedures uitschrijven, de wetgeving op de voet volgen,... Hij heeft een adviserende bevoegdheid en probeert iedereen op school duidelijk te maken dat veiligheid een levenshouding moet zijn.

Preventieadviseur - Van Wetter Jolien
Jolien Van Wetter
Preventieadviseur
Contacteren