Leerkrachten

Op school zijn het de leerkrachten die het moeten doen op de werkvloer. Er zijn leerkrachten die algemene vakken (bv. aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, Engels,...) geven, leerkrachten die technische vakken (bv. stabiliteit,  engineering elektriciteit, webdesign, onderzoek, technisch tekenen,...)  onderwijzen en leerkrachten die praktijkvakken geven. Maar een leerkracht is veel meer dan dat: naast het lesgeven, moet hij ook opvoeden, vakexpert zijn, kunnen organiseren, op de hoogte blijven van vernieuwingen, gesprekspartner zijn van ouders, open staan als vertrouwenspersoon van leerlingen en als teamspeler functioneren. We zijn deze groep mensen op school dan ook bijzonder dankbaar.