meebrengen

vereiste documenten

Om in te schrijven heb je volgende zaken nodig:

  1. Iedereen: identiteitskaart

Eerstejaars: getuigschrift lager onderwijs of verklaring dat je het lager onderwijs volgde + je identiteitskaart + eventuele attesten (leerhindernissen, medische attesten,...)

Instromers (leerlingen die inschrijven in het 2e, 3e, 4e,... jaar): identiteitskaart + attest en rapport van het vorig schooljaar.

Studenten 7e Se-n-Se: identiteitskaart + diploma secundair onderwijs