Bedrijfsbeheer

Dit jaar kunnen leerlingen van het zesde jaar het attest bedrijfsbeheer behalen. De cursus wordt dit schooljaar aangeboden in het 6de jaar TSO (enkel techniekenrichtingen) en BSO. Als de leerling op het einde van het jaar geslaagd is voor het vak (+50%), ontvangt hij het attest bedrijfsbeheer.

Het vak bedrijfsbeheer wordt sedert dit schooljaar niet meer aangeboden in het 5de jaar. Door een wetswijziging is het niet meer nodig het attest bedrijfsbeheer te behalen om een zelfstandig beroep uit te oefenen. Toch koos de school ervoor om te investeren in een lesuur ondernemerschap.

Het vak ondernemerschap wil de leerlingen alvast een stukje voorbereiden op een carrière als ondernemer.