Zorgbeleid

Een beleid voeren vanuit een bepaalde visie betekent ook dat er keuzes gemaakt worden die in het teken staan van de zorg die je wil dragen voor de leerlingen. Zorg betekent voor ons de sterktes van de leerlingen in de verf zetten door positief te bevestigen, hen te stimuleren en door de hindernissen of zwaktes weg te werken door ondersteuning, sticordimaatregelen, er zijn voor hen,... Dit kan enkel binnen een kader waar ze zich goed voelen én veilig voelen. Daar streven we naar.