Zorg op school

Steunend op een traditie van een degelijke leerlingenbegeleiding – gebaseerd op kwalitatieve aanwezigheid bij de jongeren en een grote betrokkenheid – willen we ook vandaag professioneel ALLE leerlingen voortdurend kansen geven. Onze aandacht gaat ook naar leerlingen voor wie leren niet vanzelf gaat en naar leerlingen waarbij de groei naar volwassenheid niet als evident ervaren wordt. Ook hen willen we alle kansen geven maar we zijn er ons van bewust dat we grenzen hebben en dat onze middelen niet onbeperkt zijn.

Lees ook: