Navigatiekoppelingen overslaanStart > Schoolinfo > Partners > Tolk- en vertaalservice Gent

Tolk- en vertaalservice Gent

IN-Gent vzw biedt sociaal tolken en vertalers aan om Gentse voorzieningen in de sociale sector te helpen in hun communicatie met anderstalige cliënten.
Door het inzetten van een sociaal tolk of vertaling kan een burger die het Nederlands niet machtig is, in zijn moedertaal geholpen worden en is de dienst- of hulpverlener er zeker van dat de informatie juist wordt overgebracht. IN-Gent streeft immers naar kwaliteitsvolle dienstverlening voor alle burgers, ongeacht hun taalachtergrond.
Om de kwaliteit van het geleverde product te garanderen, werkt IN-Gent met gecertificeerde sociaal tolken en vertalers die een deontologische code volgen. Dit houdt onder andere in dat ze de boodschap neutraal, volledig en op een transparante manier overbrengen. Daarbij hebben ze ook discretieplicht. Voor meer informatie kan je terecht op de website:
www.in-gent.be