Mechanische technieken

wordt aangeboden vanaf het 3de leerjaar, 4de leerjaar.

Omschrijving

De leerling leert binnen het domein van de mechanische constructies en installaties, ontwerpen te begrijpen, herkennen, toelichten en verwerken om tot een   uitvoering te kunnen komen. Hierbij is het van belang dat de leerling een noodzakelijke basiskennis verwerft van o.a. mechanica en elektriciteit. Hij neemt verantwoordelijkheid op door het controleren van zijn planning. Hij kan vanuit een 3D-leeromgeving de nodige conceptuele constructiemethoden ontwerpen om deze correct naar uitvoering te kunnen inschatten. Hij verwerft de nodige inzichten om bij mechanische constructies montage- en demontagetechnieken op een zorgzame manier te kunnen uitvoeren. Hij voert vanuit een gegeven ontwerp de noodzakelijke praktische handelingen uit en dit op een technologisch, veilig en duurzame manier. Hij wendt de meetmethoden correct aan om een vervaardigd onderdeel of samenstelling te toetsen aan een vooropgesteld doel. Tot slot verwerft hij de noodzakelijke attitudes om handelingen correct te kunnen inschatten en dit met speciale aandacht voor veiligheid.

De leerling werkt product- en procesgericht met speciale aandacht voor kwaliteitseisen, veiligheid, gezondheid en milieu. De nodige kennis, vaardigheden en attitudes worden op een concrete, inzichtelijke en praktische wijze verworven.

Wie kan starten in deze studierichting ? Leerlingen moeten voldoen aan de instapvereisten van de 2de graad tso. Wie vooraf de basisoptie mechanica-elektriciteit of industriële wetenschappen volgde, heeft reeds kennis gemaakt met belangrijke aspecten van de studierichting. Maar elke gemotiveerde leerling kan instappen, wat de vooropleiding ook was.

De vervolgopleiding op school in de 3e graad is mechanische vormgevingstechnieken.

Vervolgrichtingen op onze school:

Mechanische vormgevingstechnieken

Lessentabel