Industriële ICT

wordt aangeboden vanaf het 5de leerjaar.

Omschrijving

Je leert computersystemen en netwerken in industriële toepassingen installeren, in bedrijf stellen en onderhouden. Zowel hardware, software en interfaces tussen computer en toepassing komen aan bod. Je gaat niet alleen kijken hoe de computer werkt maar ook hoe je informatie kan uitwisselen met andere computers en geautomatiseerde productiesystemen. Je leert zelf programma's schrijven en apparaten aan de PC aansluiten. Je leert de verschillende aspecten van het ontwerp herkennen, interpreteren, toelichten en uitvoeren. Men verwacht een sterke interesse voor de industriële toepassingen van de moderne technologie. Het fijn technische werk vraagt zin voor detail, nauwkeurigheid, orde en structuur.

Lessentabel

Vak5de lj.
Algemene Vakken
Aardrijkskunde/Natuurwetenschappen1 u.
Engels2 u.
Frans2 u.
Geschiedenis1 u.
Godsdienst2 u.
Lichamelijke Opvoeding2 u.
Nederlands2 u.
Wiskunde2 u.
Technische / Praktische Vakken
Ondernemerschap1 u.
Elektriciteit-Elektronica Elektromechanica / Toegepaste informatica
    - Computer technologie8 u.
    - Elektriciteit2 u.
    - Elektronica2 u.
    - Micro Controllers4 u.
    - Procescontrole PLC2 u.
Totaal lesuren:33