Houttechnieken

wordt aangeboden vanaf het 3de leerjaar, 4de leerjaar, 5de leerjaar, 6de leerjaar.

Omschrijving

Houttechnieken 2de graad

Leerlingen moeten voldoen aan de instapvereisten van de 2de graad tso.  Wie vooraf de basisoptie bouw- en houttechnieken volgde, heeft reeds kennis gemaakt met aspecten van hout. Elke gemotiveerde leerling kan echter instappen, wat de vooropleiding ook was. De leerling leert kleine hedendaagse volwaardige opdrachten in hout, bestemd voor binnen- en buitentoepassingen, hun constructieonderdelen, ontwerpaspecten, uitvoeringsmethoden en materialen onderzoeken en analyseren. Aan de hand van zelfgemaakte tekeningen, materiaalstaat zal hij opdrachten procesmatig voorbereiden, organiseren, toelichten en oordeelkundig realiseren en afwerken met bijzondere aandacht voor duurzaamheid. Informatica en digitale leermiddelen zijn geontegreerd doorheen de gehele opleiding. Hij leert basismachines instellen en bedienen. Hij leert zijn werkomgeving veilig organiseren.  

Toekomstmogelijkheden na de 2de graad

Na de 2e graad tso houttechnieken volgt als meest logische richting de 3e graad tso houttechnieken. Kiezen voor  de 3e graad bso houtbewerking of houtbewerking-snijwerk behoort ook tot de mogelijkheden.

Houttechnieken 3de graad

De logische vooropleiding is de 2e graad tso houttechnieken. Leerlingen die instromen uit andere richtingen hebben bij voorkeur houttechnisch inzicht verworven of praktische ervaring met hout opgedaan. De leerling leert hedendaagse volwaardige uitvoeringen voor interieur, binnen- en buitenschrijnwerk, timmerwerk, hout-bouwmethoden en hun constructieonderdelen, ontwerpaspecten, uitvoeringsmethoden, materialen en snijgereedschappen onderzoeken en analyseren.  Aan de hand van zelfgemaakte tekeningen, verantwoord gekozen materialen, zal hij opdrachten procesmatig voorbereiden, organiseren, toelichten en oordeelkundig realiseren en afwerken met bijzondere aandacht voor duurzaamheid. Informatica en digitale leermiddelen worden hierbij geïntegreerd doorheen de gehele opleiding. Hij stelt houtbewerkingsmachines in en bedient ze. Het kunnen werken met CAD/CAM/CNC-technologie is basiskennis. De ervaringen om leiding te geven op de werkvloer via een vorm van werkplekleren sluiten aan bij de opleiding en vormen een belangrijke component. Hij leert zijn werkomgeving veilig organiseren.

Toekomstmogelijkheden na de 3de graad

Door te slagen in de 3e graad tso houttechnieken verwerft  de leerling het diploma secundair onderwijs en de startkwalificatie om tewerkgesteld te worden  in een hout(gerelateerd)bedrijf waar hij terecht kan op het technisch bureau, als meestergast of projectleider, als verkoper van hout- en/of isolatiematerialen, snijgereedschappen of als werknemer in het productieproces. 

Verder kan hij zich vervolmaken via vervolgopleidingen:  Se-n-Se  hout constructie- en planningstechnieken, als professionele bachelor voor bouw, houttechnologie, toegepaste architectuur, interieurvormgeving of lerarenopleiding secundair onderwijs (hout of bouw). Indien hij in het bezit is van het attest bedrijfsbeheer, behoort zelfstandig worden tot de mogelijkheden.

Vervolgrichtingen op onze school:

Hout constructie- en planningstechnieken

Lessentabel