Navigatiekoppelingen overslaanStart > Studieaanbod > Afdelingen > Hout > TSO Hout constructie- en planningstechnieken

Hout constructie- en planningstechnieken

wordt aangeboden vanaf het 7de leerjaar.

Omschrijving

Secundair na secundair (Se-n-Se)

De logische instroom voor deze studierichting is de 3de graad tso houttechnieken. Van studenten die instromen uit andere studierichtingen zijn technische inzichten in de productie- en procestechnologie binnen de houtindustrie en coördinerende aanleg vereist.  De leerling leert projecten duurzaam te ontwikkelen, deze te ontleden en te verwezenlijken door gebruik te maken van de gepaste productie- en procestechnologie.

Hij leert hierbij de attitudes aan: duurzaam ondernemen in een kader van productie- en procestechnologie,  het werk te organiseren of de werkplek veilig in te richten.  Hij lijnt het realisatieproces uit met behulp van planningstechnieken die gebruikt worden in de houtsector. Hij wordt geconfronteerd met bedrijfseconomische en bedrijfstechnische facetten zoals: marktonderzoek, financiering, reclame, productie- en verkoopmethoden, bedrijfsbeheer, sociale wetgeving, kostprijsberekening, arbeidsstudie, rendement, ondernemerschap, bedrijfsstructuur, bedrijfsorganisatie en productiemethoden.

Se-n-Se hout constructie- en planningstechnieken is voornamelijk georiënteerd op structureel, inzichtelijk, procesmatig ondernemen. De beroepsgerichte context situeert zich om zelfstandig, productiegerichte competenties te verwerven. 2 dagen per week werkplekleren vormen een belangrijke meerwaarde in de opleiding. Deze worden georganiseerd in een studie- of planningsbureau in een houtgerelateerd bedrijf, waar hij  als administratief medewerker, projectleider of  technisch-commercieel medewerker kan functioneren. Deze vormen een belangrijke meerwaarde in de opleiding. Door het toepassen van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties, leert hij uit zijn bevindingen en stuurt hij bij.

Toekomstmogelijkheden

Na het beëindigen van Se-n-Se hout constructie- en planningstechnieken, verwerft de leerling het certificaat  van Se-n-Se hout constructie- en planningstechnieken en kan hij terecht als polyvalent werkvoorbereider, tekenaar, planningstechnicus (procesontwikkeling, productopvolging, meetstaten en voor- en nacalculaties opmaken) in een technisch bureau, ploegbaas of als iemand met een technisch-commerciële functie in een houtverwerkings- of toeleveringsbedrijf. Indien hij in het bezit is van het attest bedrijfsbeheer, behoort het zelfstandig uitbaten van een zaak tot de mogelijkheden.

Lessentabel