Elektrotechnieken

wordt aangeboden vanaf het 3de leerjaar, 4de leerjaar.

Omschrijving

Een opleiding op maat van de “elektrotechnicus”, een praktisch- theoretische opleiding met een slogan,"elektriciteit is denken en doen", iemand die later een verantwoordelijkheid kan opnemen, instructies kan geven, een project kan leiden en werken kan plannen. Dit geldt zowel voor residentiële, tertiaire en industriële installaties. Een onderhoudstechnicus van machines of machineparken doorspekt van stuur-en aandrijftechnieken. In het 3e en 4e leerjaar (elektrotechnieken) ligt de focus op de residentiële installaties, van schema's tekenen tot uitvoeren en testen. Bestuderen van wetmatigheden en labo's dienen om de technologie achter componenten of verschijnselen te kunnen verklaren

Vanaf het 5e leerjaar betreden we de wereld van de industriële installaties en automatisatie. Het ontwerpen van elektrische installaties, elektrische schema's tekenen en analyseren, bekabelen, foutendetectie, programmeren,... zijn de uitdagingen. De uitgediepte en brede elektrotechnische basiskennis is een troef om zich later door ervaring, opleiding of zelfstudie te specialiseren in één-of meerdere domeinen van de sector.

Toekomstmogelijkheden

Je bent klaar voor de arbeidsmarkt en kan gaan solliciteren voor de verschillende beroepen die gelinkt zijn aan jouw opleiding. Na deze studie is een vervolmaking in diverse Se-n-Se (secundair na secundair) jaren mogelijk (bijvoorbeeld stuur-en beveiliging) en voor doorzetters is het hoger onderwijs soms een haalbare kaart

Beroepen

Bordenbouwer ( knelpuntberoep) - industrieel elektrotechnisch installateur ( knelpuntberoep) - installateur van datacommunicatienetwerken ( knelpuntberoep) - monteur van elektrische en elektronische producten ( knelpuntberoep) - onderhoudselektricien ( knelpuntberoep) - onderhoudstechnicus en/of installateur van liften ( knelpuntberoep) - productieverantwoordelijke elektriciteit ( knelpuntberoep) - regelaar-afsteller van productiemachines - residentieel elektrotechnisch installateur ( knelpuntberoep) - technicus controle en kwaliteit elektriciteit ( knelpuntberoep) - technisch inspecteur industri

Vervolgrichtingen op onze school:

Elektrische installatietechnieken

Lessentabel

Vak3de lj4de lj
Algemene Vakken
Aardrijkskunde1 u.1 u.
Engels2 u.2 u.
Frans2 u.2 u.
Geschiedenis1 u.1 u.
Godsdienst2 u.2 u.
Lichamelijke Opvoeding2 u.2 u.
Natuurwetenschappen1 u.1 u.
Nederlands4 u.4 u.
Wiskunde3 u.3 u.
Technische / Praktische Vakken
Elektriciteit3 u.3 u.
Installatiemethoden en realisaties
    - Installatiemethoden5 u.5 u.
    - PV Realisaties6 u.6 u.
Totaal lesuren:3232