Bouwtechnieken

wordt aangeboden vanaf het 3de leerjaar, 4de leerjaar, 5de leerjaar, 6de leerjaar.

Omschrijving

Bouwtechnieken in de 2de graad

De leerling leert bouwknopen, constructieonderdelen, ontwerpaspecten, uitvoeringsmethoden en materialen onderzoeken en analyseren. Aan de hand van zelfgemaakte tekeningen, meetstaat zal hij opdrachten procesmatig voorbereiden, organiseren, toelichten en oordeelkundig realiseren en afwerken met bijzondere aandacht voor duurzaam bouwen

Informatica en digitale leermiddelen (CAD) zijn geïntegreerd doorheen de gehele opleiding. Hij leert zijn werkomgeving veilig organiseren.

Door het toepassen van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties, rapporteert hij zijn bevindingen en stuurt hij de vaststellingen bij.

De inhoud en de einddoelstelling van de opleiding situeert zich in het zelfstandig verwerven van organisatie- en realisatiegerichte competenties (kennis, vaardigheden, attituden), binnen een omschreven opdracht.

Leerlingen moeten voldoen aan de instapvereisten van de 2de graad tso. Wie vooraf de basisoptie bouw- en houttechnieken volgde, heeft reeds kennis gemaakt met aspecten van bouw. Elke gemotiveerde leerling kan echter instappen, wat de vooropleiding ook was. De logische instroom voor deze studierichting is de 1ste graad basisoptie bouw- en houttechnieken. Van leerlingen die instromen uit andere richtingen is een minimum aan technisch inzicht en praktische bouwgerelateerde aanleg vereist.

 

Toekomstmogelijkheden na de 2de graad

Na de 2e graad tso bouwtechnieken volgt als meest logische richting de 3de graad tso bouwtechnieken. Kiezen voor de 3de graad bso ruwbouw, ruwbouwafwerking of bouwplaatsmachinist behoort ook tot de mogelijkheden.

Bouwtechnieken in de 3de graad

De leerling leert bouwknopen, constructieonderdelen, ontwerpaspecten, uitvoeringsmethoden en materialen onderzoeken en analyseren. Aan de hand van zelfgemaakte tekeningen en meetstaat zal hij opdrachten procesmatig voorbereiden, organiseren, toelichten en oordeelkundig realiseren en afwerken met bijzondere aandacht voor duurzaam bouwen. Hij maakt een studie van diverse uitvoeringsmethoden, leert werken met topografische instrumenten, krijgt inzicht in stabiliteitsstudies en kostprijsberekening. Informatica en digitale leermiddelen (CAD) worden hierbij geïntegreerd doorheen de gehele opleiding.

De ervaringen om leiding te geven op de werkvloer via een vorm van werkplekleren sluiten aan bij de opleiding en vormen een belangrijke component. Hij leert zijn werkomgeving en werfinrichting veilig organiseren.

In de 3de graad tso Bouwtechnieken gaat het vooral om het procesmatig denken en handelen bij het realiseren van bouwconstructies, dit zowel conceptueel, voorbereidend als uitvoeringsgericht. De inhoud en de einddoelstelling situeert zich in het zelfstandig verwerven van organisatie- en realisatiegerichte competenties (kennis, vaardigheden, attituden), binnen een omschreven opdracht. Door het toepassen van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties, rapporteert hij zijn bevindingen en stuurt hij de vaststellingen bij.

De logische vooropleiding is de 2de graad tso Bouwtechnieken. Leerlingen die instromen uit andere richtingen hebben bij voorkeur bouwtechnisch inzicht verworven of bouwpraktische ervaring opgedaan.

 

Toekomstmogelijkheden na de 3de graad

Door te slagen in de 3de graad tso Bouwtechnieken verwerft de leerling het diploma secundair onderwijs en de startkwalificatie om tewerkgesteld te worden in een bouw(gerelateerd)bedrijf waar hij terecht kan op het technisch bureau, als ploegbaas of werfleider, als verkoper van bouw- en/of isolatiematerialen, als werknemer in het productieproces

Verder kan hij zich vervolmaken via vervolgopleidingen. Vooral kan dit in: Se-n-Se Bouw constructie- en planningstechnieken, professionele bachelor in bouw, houttechnologie, toegepaste architectuur, interieurvormgeving, lerarenopleiding secundair onderwijs – Bouw, vastgoed – landmeten, vastgoed – makelaardij, vastgoed – zonder afstudeerrichting.

Vervolgrichtingen op onze school:

Bouw constructie- en planningstechnieken

Lessentabel