Navigatiekoppelingen overslaanStart > Studieaanbod > Afdelingen > Bouw > TSO Bouw constructie- en planningstechnieken

Bouw constructie- en planningstechnieken

wordt aangeboden vanaf het 7de leerjaar.

Omschrijving

Secundair na secundair (Se-n-Se)

De leerling leert projecten duurzaam te ontwikkelen, deze te ontleden door gebruik te maken van de gepaste productie- en procestechnologie. Hij leert hierbij de attitudes aan: duurzaam ondernemen in een kader van productie- en procestechnologie, het werk organiseren en de werkplek veilig in te richten.

Hij lijnt het realisatieproces uit met behulp van planningstechnieken die gebruikt worden in bedrijven. Hij wordt geconfronteerd met bedrijfseconomische en bedrijfstechnische facetten zoals: marktonderzoek, financiering, reclame, productie- en verkoopsmethoden, bedrijfsbeheer, sociale wetgeving, kostprijsberekening, arbeidsstudie, rendement, ondernemerschap, bedrijfsstructuur, bedrijfsorganisatie en productiemethoden.

Se-n-Se bouw constructie- en planningstechnieken is voornamelijk georiënteerd op structureel inzichtelijk procesmatig handelen. De inhoud en de einddoelstelling situeert zich om zelfstandig, bouwprocesgerichte competenties te verwerven. Werkplekleren, in verschillende van zijn betekenissen, vormen een belangrijke meerwaarde in de opleiding.

Deze kunnen georganiseerd worden in: een studie- of planningsbureel in een bedrijf, bouwbedrijven, overheidsdiensten en aanverwante bedrijven waar hij als bouwkundig administratief medewerker, werfleider of technisch-commercieel medewerker kan functioneren. Deze vormen een belangrijke meerwaarde in de opleiding. Door het toepassen van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties, leert hij uit zijn bevindingen en stuurt hij bij.

Nieuwe inhoud - tik hier uw tekst

De logische instroom voor deze studierichting is de 3e graad tso bouwtechnieken. Van leerlingen die instromen uit andere studierichtingen zijn technische inzichten in de productie- en procestechnologie van bouwmethodes en coördinerende aanleg vereist.

Toekomstmogelijkheden

Na het beëindigen van Se-n-Se Bouw constructie- en planningstechnieken verwerft de leerling het certificaat van Se-n-Se Bouw constructie- en planningstechnieken en kan hij terecht in studiebureaus (architecten, ingenieurs, zelfstandig tekenaars, landmeters …), bouwbedrijven, overheidsdiensten en aanverwante bedrijven als bouwkundig administratief medewerker, werfleider of technisch-commercieel medewerker.

Lessentabel