Schoolloopbaanbegeleiding

Samen onderweg

Een belangrijke taak die ook voor de school is weggelegd is de schoolloopbaanbegeleiding van de leerlingen. We engageren ons om aan leerlingen, ouders en geînteresseerden om informatie geven over de schoolstructuur en de daaraan gekoppelde toekomstmogelijkheden. Jongeren zijn vaak zoekende. Vanaf het eerste leerjaar leggen wij een portfolio aan voor hen waar ze op regelmatige tijdstippen documenten instoppen. Meestal gaat dit over reflectieoefeningen na een rapport, na een speeddate met oudere leerlingen, na een rondgang door onze afdelingen, na een bedrijfsbezoek, de SID-IN beurs,... Op die manier weten ze stilaan wat ze willen en zijn ze gemotiveerd om hun opleiding tot een goed einde te brengen

Ook als het niet loopt zoals verwacht, zullen we met steun van het CLB, zoeken naar de juiste oplossing, ook al betekent dit dat de leerling kiest voor een studierichting die wij niet aanbieden. Soms zie je een leerling vertrekken met spijt in het hart, maar ook daar moet een school "groot" in zijn.

Op het einde van de rit...

Wij vinden het ook nodig om onze laatstejaars alle kansen te geven. Dit gaat van het publiceren van jobaanbiedingen tot informatie over hogescholen en universiteiten. De informatie vinden de leerlingen van de 3de graad naast het bureau van de graadcoördinator van de 3de graad.