Schoolbestuur

De Inrichtende Macht of het schoolbestuur is de organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming. Zij zorgt ervoor dat voldaan wordt aan de voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.