STEM-Technieken B-stroom

wordt aangeboden in het 1ste en 2 de leerjaar.

Omschrijving

Heb je werkende handen? Techniek zit je letterlijk in de vingers? Informeer dan voor een nieuwe start in dit leerjaar. Je wordt hier écht opgevangen en klaargestoomd om een goede start te nemen voor een opleiding in het Beroeps Secundair Onderwijs. Voor leerlingen die het getuigschrift lager onderwijs niet behaalden en 12 jaar worden voor 1 januari van het lopende schooljaar.

Na het eerste leerjaar B

Na het eerste leerjaar B kan je op advies van de klassenraad overstappen naar het 1e leerjaar A, maar de logische stap is de overgang naar het 2 de leerjaar in de B-stroom. Op onze school maak je kennis met bouw, elektriciteit, grafische, hout en mechanica. Op het einde van hetschooljaar én mits een "geslaagd", moet je een keuze maken.

De basisoptie STEM, samen met de clustering van de algemene vakken natuur, ruimte & techniek staan borg voor een brede wetenschappelijke vorming.

STEM is een smeltkroes van projecten waar de leerlingen worden uitgedaagd om onderzoekende een probleemoplossende processen te doorlopen. De link met wiskunde is nooit veraf.

Men kan spreken van een volledig geïntegreerde natuur-wetenschappelijke en technische vorming. De leerlingen verkennen interessegebieden die te maken hebben met elektronische besturingssystemen, communicatie en informatietechnologie, biotechnische wetenschappen, constructies en architectuur. Door die thematische benadering krijgt de leerling een beter zicht op de eigen ambitie, interesses en talent.

Terwijl de nadruk in STEM-wetenschappen vooral ligt op het onderzoeken, engineering en prototyping, is er in STEM – technieken meer aandacht voor het ontwerpen of verbeteren van een productieproces. Het volume verdiepende doelen in de wiskunde en in de wetenschappelijke vakken zal in STEM-wetenschappen ook hoger liggen dan in STEM-technieken.

Vanuit die eigen ervaring of interesse en vanuit de observatie van het lerarenteam tijdens het verbreden of verdiepen kan een gemotiveerd advies worden gegeven voor een bepaalde finaliteit of studiedomein in de tweede graad.

Vervolgrichtingen op onze school:

Huidige richtingen vanaf schooljaar 2021-2022
tweede graad (*)
vanaf schooljaar 2023-2024
derde graad (*)
Bouw Bouw Afwerking bouw (= nieuw)
Ruwbouw (= nieuw)
Hout Hout Binnenschrijnwerk en interieur (= nieuw)
Basismechanica
Mechanica (= nieuw) Lassen - constructie
Elektrische installaties
Elektriciteit (= nieuw) Elektrische installaties
Drukken en voorbereiden Printmedia (= nieuw) Printmedia (= nieuw)
* benamingen studierichtingen onder voorbehoud van wijzigingen

Lessentabel