STEM-Technieken A-stroom

wordt aangeboden in het 1ste en 2de leerjaar.

Omschrijving

Ben je een handige leerling en beschik je ook over een portie gezond verstand? Dan is dit jouw richting! In deze A-stroom richting maak je kennis met alle nijverheidsrichtingen die wij op school aanbieden, zodat je bij de overstap naar het derde leerjaar een goed idee hebt wat je nu precies wil. Kiezen hoeft dus niet... durven wel!!

De basisoptie STEM, samen met de clustering van de algemene vakken natuur, ruimte & techniek staan borg voor een brede wetenschappelijke vorming.

STEM is een smeltkroes van projecten waar de leerlingen worden uitgedaagd om onderzoekende een probleemoplossende processen te doorlopen. De link met wiskunde is nooit veraf.

Men kan spreken van een volledig geïntegreerde natuur-wetenschappelijke en technische vorming. De leerlingen verkennen interessegebieden die te maken hebben met elektronische besturingssystemen, communicatie en informatietechnologie, biotechnische wetenschappen, constructies en architectuur. Door die thematische benadering krijgt de leerling een beter zicht op de eigen ambitie, interesses en talent.

Terwijl de nadruk in STEM-wetenschappen vooral ligt op het onderzoeken, engineering en prototyping, is er in STEM – technieken meer aandacht voor het ontwerpen of verbeteren van een productieproces. Het volume verdiepende doelen in de wiskunde en in de wetenschappelijke vakken zal in STEM-wetenschappen ook hoger liggen dan in STEM-technieken.

Vanuit die eigen ervaring of interesse en vanuit de observatie van het lerarenteam tijdens het verbreden of verdiepen kan een gemotiveerd advies worden gegeven voor een bepaalde finaliteit of studiedomein in de tweede graad.

Vervolgrichtingen op onze school:

Huidige richtingen vanaf schooljaar 2021-2022
tweede graad (*)
vanaf schooljaar 2023-2024
derde graad (*)
Bouwtechnieken Bouwtechnieken Bouwtechnieken
Houttechnieken Houttechnieken Houttechnieken
Elektrotechnieken Elektromechanische technieken (= nieuw) Elektromechanische technieken (in aanvraag)
Elektrotechnieken (= nieuw)
Industriële ICT
Mechanische technieken Mechanische technieken Mechanische vormgevingstechnieken
Grafische media Grafische technieken (= nieuw) Grafi- en crossmedia (= nieuw)
* benamingen studierichtingen onder voorbehoud van wijzigingen

Lessentabel