Remediëring

Wat is remediëren?

Remediëren is de leerlingen middelen aanreiken om een niet goed verlopend leerproces tot een goed eind te proberen brengen. De middelen die we aanreiken moeten passen bij de mogelijkheden en de moeilijkheden waarmee de leerling kampt.

Hoe?

Remediëren begint in de les. Elke taak of overhoring wordt overlopen  (correcte antwoorden) met de leerlingen. Examens worden teruggegeven zodat de leerlingen zien wat goed was en waar het fout ging. Tips worden op die momenten meegedeeld.  Ook op het rapport moet elk tekort gemotiveerd worden ten einde de ouders én de leerling een zinvolle boodschap te geven. Ook hier is een tip of een werkpunt belangrijk.Op de klassenraad worden niet alleen problemen (studiementaliteit, houding, stiptheid,…) vastgesteld, maar zoeken we  ook naar een middel om het probleem aan te pakken.