Puntenboek

Op school werken de leerkrachten met het puntenboek op het digitaal platform smartschool. Alle punten die vrijgegeven worden na een overhoring, een persoonlijk werk of een andere soort evaluatie krijgen de ouders te zien. Ze worden verwittigd per mail dat er een evaluatie plaatsvond.