Onze visie

Degelijk Technisch Onderwijs

Interesse voor Wetenschap – Talent voor Techniek. Het is vooral onze opdracht om bij onze leerlingen de interesse voor wetenschappen aan te wakkeren en hun talent voor techniek te ontwikkelen. Dankzij onze goede contacten met de bedrijfswereld en de stagebedrijven, de eigentijdse infrastructuur van de werkplaatsen en een degelijk uitgerust machinepark worden onze leerlingen voortdurend uitgedaagd om hun talent voor techniek te ontwikkelen. Zo vormen we leerlingen met een goede basiskennis in hun vakdomein. Gemotiveerde en degelijk opgeleide leraren zijn wegwijzers naar sterk opgeleide jongeren en naar gespecialiseerde vakmensen. Het is onze overtuiging dat deze opleidingen aan onze leerlingen ruime kansen bieden voor hun toekomst.

Levenslang leren

Leren in relatie met anderen. Leren gebeurt vooral samen en in relatie met anderen. Onze opleidingen mogen steunen op een breed fundament van algemene vorming. In deze snel evoluerende maatschappij zullen onze leerlingen ervaren dat hun groeiproces nooit af is. Levenslang leren is een opdracht voor ieder mens die wil meebouwen aan een verantwoorde samenleving.

Begeleiding

Interesse – Aanwezigheid – Professionaliteit – Leerlingenbegeleiding. Steunend op een traditie van een degelijke leerlingenbegeleiding – gebaseerd op kwalitatieve aanwezigheid bij de jongeren en een grote betrokkenheid – willen we ook vandaag professioneel alle leerlingen voortdurend kansen geven. Onze aandacht gaat ook naar leerlingen voor wie leren niet vanzelf gaat en naar alle leerlingen waarbij de groei naar volwassenheid niet als evident ervaren wordt. Ook hen willen we alle kansen geven maar we zijn er ons van bewust dat we grenzen hebben en dat onze middelen niet onbeperkt zijn.

Don Bosco

… ook nu nog … de droom van Don Bosco waarmaken – Leren kiezen voor het goede. We willen in ons handelen getuigen van onze stichter, Jan Bosco. Het spreekt voor zich dat hartelijkheid, redelijkheid en geloof sleutelwoorden zijn in dit geheel. In het spoor van Don Bosco willen we getuigen van het evangelie. Kansarmen in de maatschappij – in de brede zin – zullen zo onze bijzondere aandacht genieten. Uiteindelijk willen we onze leerlingen opvoeden tot vrijheid en verantwoordelijkheid, hen laten ondervinden dat dit lijnrecht tegenover oppervlakkigheid staat. Vrij zijn, betekent uiteindelijk kunnen kiezen voor het goede.

Geloof en Verdraagzaamheid

Respect We willen als school op momenten waarbij de gelegenheid zich voordoet, in gesprek gaan vanuit christelijk geloof, met respect voor elkaars en soms andere overtuiging. Zo willen we een klimaat van verdraagzaamheid creëren. We vragen aan iedereen – leerlingen, ouders en personeelsleden – om de christelijke overtuiging eigen aan onze school te respecteren.

Groeien en kansen geven

Aandacht voor het INDIVIDU en de GROEP De engagementen die gevraagd worden van iedereen, moeten gezien worden in een groeiproces waarbij de leerling, gezien zijn leeftijd en ontwikkelingsfase, kansen moet krijgen en er ruimte moet zijn om te groeien. Deze ruimte wordt afgebakend door ons pedagogisch, salesiaans handelen dat aandacht heeft voor het individu en voor de groep. Dankzij ieders bijdrage – van leerling, ouders en personeelsleden – willen we streven naar gelukkige jongvolwassenen én een personeelsteam dat hieruit veel voldoening put.