Onderhoudspersoneel

De mensen van het onderhoudspersoneel zorgen niet enkel dat de lokalen, gangen, speelplaatsen, toiletten, afdelingen netjes blijven, maar staan ook in voor de logistieke ondersteuning van allerlei activiteiten en voor de kleine  herstellingen. Net zoals alle andere geledingen zijn zij een belangrijke schakel in het geheel.