Middagondersteuning

Tijdens de middagpauze wordt ook de middagondersteuning georganiseerd. Naast het remediëren door de vakleerkracht willen we tijdens de middagpauze ondersteuning voorzien om maximale (slaag)kansen te bieden aan onze leerlingen. Het gaat meer bepaald over leerlingen met taalachterstand, leerlingen die vanuit een ASO instromen in een 3e, 4e of zelfs 5e jaar, leerlingen met leerhindernissen, leerlingen die thuis niet over ICT-mogelijkheden beschikken, leerlingen die achterstand opliepen door ziekte of leerlingen die vakspecifieke problemen hebben.